ZAVRŠENA JE IZGRADNJA I DRUGOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA

Objavljeno: 11. 12. 2020.

Završna konferencija projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta Vitika“ održana je jučer u velikoj dvorani đakovačkog DVD-a uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera. O projektu su govorili zamjenik gradonačelnika Grada Đakova Antun Galić i direktor Poduzetničkog centra Đakovo d.o.o. Ivan Šetka. Tijekom obraćanja rečeno je kako projekt Izgradnje reciklažnog dvorišta Vitika predstavlja nastavak sustavnog i planskog gospodarenja otpadom na području Grada Đakova. Njegova izgradnja je bila predviđena i Planom gospodarenja otpadom Grada Đakova za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

            Naime, Zakon o održivom gospodarenju otpadom predviđa za gradove veličine Đakova izgradnju dva reciklažna dvorišta. Nakon izgradnje prvog u Ulici Ljudevita Gaja i nabave mobilnog reciklažnog dvorišta pristupilo se izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta Vitika. Ovim projektom je ispunjena zakonska obveza no Grad Đakovo ne staje na provođenju Plana gospodarenja otpadom već je prijavio i izgradnju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada te planira izgradnju kompostane.

            Do sada su već odrađeni projekti nabave kanti za odvojeno prikupljanje otpada, preostale dolaze u drugom kvartalu 2021. godine. Proveden je i informativno – edukativni projekt „O okolišu ne dvoji – otpad odvoji“ kojim se podigla svijest građana o važnosti razvrstavanja otpada na kućnom pragu, gradsko komunalno poduzeće Univerzal je provelo projekt nabave dva nova kamiona za prikupljanje otpada, te je proveden već spomenuti projekt izgradnje reciklažnog dvorišta u Gajevoj te nabava mobilnog reciklažnog dvorišta. Svi navedeni odrađeni i planirani projekti za cilj imaju ispunjavanje obveze Grada Đakova za smanjenjem 60 posto odloženog otpada na odlagalište Vitika.

Projekt “Izgradnja reciklažnog dvorišta Vitika“ KK.06.3.1.03.0132 je financiran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda iz operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ukupna vrijednost projekta je 3.672.143,19 kn, a od toga Europska unija daje 85 posto bespovratnih sredstava tj. 3.037.171,71 kn.

Cilj projekta je smanjenje količine odloženog miješanog komunalnog otpada na deponiju Vitika. Svrha projekta je podizanje svijesti građana o važnosti odvajanja otpada na mjestu nastanka – kućanstvu te podizanje kvalitete života građana Grada Đakova.

Kroz projekt je izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorišta Vitika veličine 1.500 m2 gdje će građani besplatno moći odložiti više od 30 vrsta reciklabilnog, glomaznog i opasnog otpada. Također održano je sedam informativno – obrazovnih radionica te je podijeljeno 25.000 letaka našim sugrađanima gdje su upoznati s ciljevima i svrhom projekta, a i o samom sustavu gospodarenja otpadom tj. potrebom za recikliranjem otpada u kućanstvu te koje su prednosti za njih same te za očuvanje okoliša, kvalitetu života i naše zdravlje.