OBRAZOVANJE

DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO - http://www.djecjivrticdjakovo.hr/

Dječji vrtić Đakovo počinje javno djelovati kao Dječje zabavište 1951. godine.

Danas u Dječjem vrtiću na tri lokacije boravi 300 djece u redovitom programu, 50 djece u kraćim programima vrtića i 120 djece u programu predškolskog odgoja. Od 1975. godine predškolski odgoj odvija se i u sedam đakovačkih prigradskih naselja za 230 djece, a u 7 susjednih općinskih središta za 160 djece. U sve programe ustanove integrirana su djeca s poteškoćama u razvoju.

Vrtić je aktivno uključen u sva događanja u našemu gradu, kao što su manifestacije: Svome gradu za blagdane, Đakovački bušari, Dan grada, Đakovački vezovi, a u Župi Svih svetih sudjeluje na likovno literarnim izložbama „Dan života“ i „Uskrs i dijete“.

Osim ove gradske ustanove u Đakovu djeluju i Dječji vrtić Sunčev sjaj – Nazaret te Dječji vrtić Zvrk.

DJEČJI VRTIĆ SUNČEV SJAJ – NAZARET - http://www.montessori-nazaret.com/

DJEČJI VRTIĆ ZVRK ĐAKOVO - https://web.facebook.com/djecjivrtic.zvrk/?_rdc=1&_rdr

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97;107/07;94/13) –

ŠKOLSTVO

Odgoj i obrazovanje u školi ostvaruje se na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnih planova i programa i školskog kurikuluma.

Osnovno obrazovanje:

  • redovno (obvezno)
  • umjetničko
  • obrazovanje odraslih

Osnovnoškolski odgoj i obrazovanje počinje upisom u prvi razred osnovne škole. Ono je obvezno za svu djecu, u pravilu traje od šeste do petnaeste godine života, a za učenike s višestrukim teškoćama u razvoju najdulje do 21. godine života. Osnovna škola traje osam godina i izvodi redovite i posebne programe. Osnovnim obrazovanjem učenik stječe znanje i sposobnosti za nastavak obrazovanja (članci 11. i 12., Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Narodne novine br.: 87/2008, 86/2009, 92/2010, ispr. -105/2010, 90/2011, 16/201286/2012 - pročišćeni tekst i 94/2013, 152/2014, 7/2017).

Za osobe starije od 15 godina, a koje nisu završile zakonom obveznu osnovnu školu, postoji mogućnost uključivanja u program osnovnog obrazovanja za odrasle.

U sustavu obrazovanja Republike Hrvatske moguće je i paralelno osnovno obrazovanje u obliku osnovnoga umjetničkog obrazovanja.

Osnovnoškolsko umjetničko obrazovanje može biti glazbeno i plesno, a pravo upisa u prvi razred osnovnoga umjetničkog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam, odnosno devet godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.

Osnovnoškolsko glazbeno obrazovanje izvodi se prema osnovnoškolskom umjetničkom kurikulumu te planu i programu u šestogodišnjem trajanju, dok se osnovno plesno obrazovanje izvodi prema osnovnoškolskom umjetničkom kurikulumu te planu i programu u četverogodišnjem trajanju.

Školstvo u Đakovu ima dugu tradiciju. «U srednjem vijeku postojala je škola u ovdašnjem franjevačkom samostanu (oko 1347.) i katedralna škola koja se u ispravama spominje tek 1490. godine. Veći broj ljudi iz Đakova i Đakovštine (napr. iz Gorjana) studiralo je na stranim sveučilištima, najviše u Italiji (Bologna, Padova), u Parizu i Beču. Turska 150-godišnja vladavina znači prekid gotovo svake kulturno-prosvjetne djelatnosti. Obnova je tekla vrlo sporo tako da više od pola stoljeća od oslobođenja od Turaka nije bilo javne pučke škole.

Franjevci su u svome samostanu otvorili godine 1725. studij filozofije za svoj podmladak, no o tom nemamo podrobnijih podataka. Prvu javnu pučku školu osnovao je 1751. godine biskup Josip Ćolnić. To je tada bila jedina pučka škola u Đakovštini. Biskup Antun Mandić podigao ju je na trorazrednu, s tri učitelja. Međutima najznačajnije Mandićevo djelo je osnivanje Bogoslovnog sjemeništa s Visokom filozofsko-bogoslovnom školom 1806. godine. to je najstarija visokoškolska ustanova u Slavoniji, koja djeluje i danas.

Zlatno doba đakovačkog školstva jest druga polovica prošlog stoljeća, vrijeme Strossmayerovog biskupovanja. Tada nastaju škole na svim razinama, od predškolskog uzrasta do visokih škola. Godine 1857. muška pučka škola u Đakovu postaje četverorazrednom. Dovršenjem samostana sv. Vinka (u međuvremenu su sestre sv. Vinka otišle, a došle sestre sv. Križa) osnovana je 1856. godine ženska pučka škola koje je od školske godine 1858/9. četverorazredna. Bila je to jedina potpuna ženska škola u Slavoniji pa je zbog toga imala veliki broj učenica iz cijele Slavonije.

Godine 1857. utemeljena je muška preparandija (učiteljska škola) koja je tada bila jedina u Slavoniji i sa zagrebačkom jedna od dviju u Hrvatskoj (to jest u Hrvatskoj i Slavoniji, bez Dalmacije). U njoj je do 1875. godine (kada je ukinuta novim školskim zakonom) završilo 139 učitelja. Osam godina nakon muške preparandije osnovana je (1865.) u zgradi sestara sv. Križa ženska preparandija. Postojala je do 1875. godine. U tom vremenu osposobila je 44 učiteljice. Nakon ukidanja ženske učiteljske škole, da bi se taj gubitak nadoknadio, osnovan je (deset godina kasnije) u samostanu sestara sv. Križa stalni tečaj za izobrazbu učiteljica ženskog ručnog rada i kućanstva. Taj oblik djelovao je do 1892. godine.

Godine 1886. otvoreno je u samostanu sestara sv. Križa zabavište za malu djecu. Šegrtska škola osnovana je u Đakovu 1887. godine. Početkom ovog stoljeća upotpunjuju se pučke škole te prerastaju u Višu pučku školu i Višu djevojačku školu.

Učitelji iz Đakova i okolice bili su od sedamdesetih godina prošlog stoljeća udruženi u Učiteljsko društvo Đakovština. Godine 1893. osnovan je Vjekoslav , dobrovoljno društvo za pomaganje siromašne školske mladeži.

Danas na području Đakova i naselja koja mu pripadaju djeluju tri srednje škole (Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Đakovo, Obrtnička škola Antuna Horvata, Đakovo, Srednja strukovna škola braće Radić, Đakovo), te šest osnovnih škola (OŠ „Ivan Goran Kovačić“, Đakovo, OŠ „Josip Antun Ćolnić“, Đakovo, OŠ „Vladimir Nazor“, Đakovo, OŠ „Budrovci“, OŠ „Đakovački Selci“ i OŠ „Matija Gubec“, Piškorevci), kao i Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji nastavlja tradiciju studija filozofije i teologije dugu više od dva stoljeća.

Popis osnovnih škola na području grada Đakova:

OŠ Vladimir Nazor Đakovo - http://os-vnazor-dj.skole.hr/

OŠ Ivan Goran Kovačić Đakovo - http://os-igkovacic-dj.skole.hr/

OŠ Josip Antun Ćolnić Đakovo - http://os-jacolnica-dj.skole.hr/

OŠ Budrovci - http://os-budrovci.skole.hr/

OŠ Đakovački Selci - http://os-selci-djakovacki.skole.hr/

OŠ Matija gubec Piškorevci - http://os-mgubec-piskorevci.skole.hr/

Popis srednjih škola na području Grada Đakova

Gimnazija Antuna Gustava Matoša - http://gimnazija-agmatosa-dj.skole.hr/

Srednja strukovna škola Antuna Horvata – https://strukovna.com/

 Ekonomska škola Braća Radić - http://ss-ekonomska-bracaradic-dj.skole.hr/

 

Popis visokoobrazovnih institucija

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu (u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku) - http://www.djkbf.unios.hr/hr/

Popis ustanova za obrazovanje odraslih:

Učilište Mentor - http://www.uciliste-mentor.hr/programi.html

Pučko otvoreno učilište Ivan Đakovo - https://www.moja-djelatnost.hr/osnovno-i-srednjoskolsko-obrazovanje-za-odrasle-uz-osposobljavanje-za-promet-i-logisti