SOCIJALNA SKRB

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13; 152/14; 99/15; 52/16, 16/17 i 130/17)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3289.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_152_2866.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_99_1914.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_06_52_1377.htm

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_02_16_366.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2986.html

Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Đakova broj 6/18)

http://djakovo.hr/dokumenti/images/dokumenti/glasnik/2018/sl_gl_dj_6_2018.pdf

Odluka o jednokratnoj novčanoj potpori roditeljima novorođene djece (Službeni glasnik Grada Đakova broj 15/2017)

http://djakovo.hr/dokumenti/images/dokumenti/glasnik/2017/sl_gl_dj_15_2017.pdf

Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića „Sunčev sjaj – Nazaret“ Đakovo u Proračunu Grada Đakova za 2018. godinu  (Službeni glasnik Grada Đakova broj 13/2017)

  • Donošenjem ove Odluke izjednačena su prava na pomoć u smještaju djece u vrtiće (bez obzira bio gradski ili privatni) na području Grada Đakova
  • Odlukom je utvrđeno da će za svako dijete koje pohađa ovaj vrtić Grad Đakovo uplatiti 500,00 kn mjesečno (za cjelodnevni boravak) i 425,00 kn mjesečno za svako dijete u poludnevnom boravku.

http://djakovo.hr/dokumenti/images/dokumenti/glasnik/2017/sl_gl_dj_13_2017.pdf

 

 Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića „ Zvrk“ Đakovo u Proračunu Grada Đakova za 2018. godinu  (Službeni glasnik Grada Đakova broj 13/2017)

  • Donošenjem ove Odluke izjednačena su prava na pomoć u smještaju djece u vrtiće (bez obzira bio gradski ili privatni) na području Grada Đakova

 

  • Odlukom je utvrđeno da će za svako dijete koje pohađa ovaj vrtić Grad Đakovo uplatiti 500,00 kn mjesečno (za cjelodnevni boravak) i 425,00 kn mjesečno za svako dijete u poludnevnom boravku

http://djakovo.hr/dokumenti/images/dokumenti/glasnik/2017/sl_gl_dj_13_2017.pdf