KULTURA

Ustanove u kulturi

Centar za kulturu - http://kultura-djakovo.com/czk/

Gradska knjižnica i čitaonica - http://djknjiznica.com

Muzej Đakovštine - https://muzej-djakovstine.hr/

Spomen muzej biskupa Josipa Jurja Strossmayera . http://djos.hr/spomen-muzej-biskupa-josipa-jurja-strossmayera/


- Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)

Program javnih potreba u kulturi na području Grada Đakova za 2018. godinu - http://djakovo.hr/dokumenti/images/dokumenti/glasnik/2017/sl_gl_dj_13_2017.pdf

Zakon o kulturnim vijećima – Narodne novine 48/04; 44/09 i 68/13

 

Odluka o osnivanju kulturnog vijeća Grada Đakova - http://djakovo.hr/dokumenti/images/dokumenti/glasnik/2013/sl_gl_dj_8_2013.pdf

 

Kulturno vijeće Grada Đakova -http://djakovo.hr/dokumenti/images/dokumenti/glasnik/2017/sl_gl_dj_9_2017.pdf

 

 

Kulturno umjetnički amaterizam

Kulturno umjetnički amaterizam, točnije narodno stvaralaštvo, u Gradu Đakovo ima dugu i bogatu tradiciju. Ono obuhvaća sve dijelove amaterskog umjetničkog djelovanja, te pored kulturne posjeduje i širu društvenu dimenziju.

Značajan dio amaterskog stvaralaštva, posebno onog koji se očituje u očuvanju tradicije i folklornih posebnosti našeg grada, predstavljaju upravo djeca i mladi, što je od velike važnosti i zahtijeva posebne mjere podrške i unapređenja rada KUD-ova s područja Grada Đakova.

Stoga, ali i zbog važnosti očuvanja tradicije ovog kraja, kroz koju se oslikava naša povijest, sadašnjost i budućnost Grad Đakovo značajno podržava i prepoznaje potrebe KUD-ova potičući i razvijajući kulturno-umjetničke stvaralačke aktivnosti naših građana.

Stvarajući uvjete za razvijanje raznih oblika kulturno-umjetničkog amaterizma, potičemo pozitivne inicijative, aktivnosti i suradnju u razvoju i unapređenju kulturno umjetničkog amaterizma, posebno se zalažući da stvarne umjetničke vrijednosti budu prepoznate i očuvane kao zalog budućnosti Đakova.

Popis udruga u području kulture koje djeluju na području Grada Đakova

1.

Savez KUD-ova Slav. i Baranje

K. Tvrtka 20

Đakovo

2.

Savez KUD-ova Đakovštine

K. Tomislava 3

Đakovo

3.

Matica hrvatska Ogranak Đakovo

I. Tišova 26

Đakovo

4.

Udruga umjetnika Tin Ujević; Ogranak Đakovo

J. Ivakića 50

Đakovo

5.

Plesni studio Flash

V. Radauša 16

Đakovo

6.

Plesni klub Fox

I. Kukuljevića 6

Đakovo

7.

Udruga za promicanje kreativnih aktivnosti mladih "Tea modestia"

V. Nazora 16

Đakovo

8.

Agencija za organizaciju i marketing Medialis

P. Preradovića 92

Đakovo

9.

KUD Tena

V. Nazora 2

Đakovo

10.

KUD Šokadija

S. Lehote 2

Budrovci

11.

KUD Zora

Preobraženski trg 3

Piškorevci

12.

KUD Sklad

M. Gupca 30

Đakovo

13.

KUD Hrvatska čitaonica

B. J. Jelačića 1

Đ. Selci

14.

KUD Širokopoljac

Đakovačka b.b.

Š. Polje

15.

KUD Šandor Petefi

Đakovačka 22

Ivanovci

16.

KUU Naša grana

S. Radića 69

Budrovci

17.

KUD Kuševac

I. G. Kovačića 52 B

Kuševac

18.

KUD Slavonija

Glavna 73

Đurđanci

19.

Udruga "Klapa Slavonica"

P. Preradovića 112

Đakovo

20.

Puhački orkestar DVD-a Đakovo

Splitska 21

Đakovo

21.

Đakovački kulturni krug Accede ad certisiam

J. Gotovca 70

Đakovo

22.

Društvo ljubitelja starina

K. Tomislava 13

Đakovo

23.

Udruga pjesnika "Riječ ravnice"

S. Radića 26

Đakovo

24.

PPN Obrt za promidžbu, poslovanje i napredak

Psunjska 16

Đakovo

25.

Udruga za razvoj civilnog društva i promicanje u kulturi „Etno Media“

A.Starčevića 52

Đakovo

26.

Udruga za promicanje glazbene kulture "Arija"

Pavićeva 98

Đakovo

27.

Udruga Šokaca Đakovštine

Vij. k. A. Stepinca 14

Đakovo

28.

Udruga slikara Đakovštine "Suncokret"

Psunjska 28

Đakovo

 

Zakon o tehničkoj kulturi

 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1993_08_76_1549.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_02_11_207.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_38_848.html

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đakova za 2018. godinu

http://djakovo.hr/dokumenti/images/dokumenti/glasnik/2017/sl_gl_dj_13_2017.pdf

Hrvatska zajednica tehničke kulture - http://www.hztk.hr/sto-je-hztk/