SPORT

PROGRAMSKA PODRUČJA I ŠPORTSKI KLUBOVI NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA

Program utvrđenih javnim potreba u športu Grada Đakova za koja će se osigurati sredstva u proračunu Grada realiziraju se kroz:

 1. Poticanje i promicanje športa kod djece i mladeži

Vrtići i škole su mjesta na kojima se stječu prva znanja o tjelesnoj kulturi, navike i potrebe za športskom aktivnošću. Kako se već u osnovnoj školi provodi selekcija za potrebe vrhunskog športa, tom bi  segmentu športa trebalo dati još veću važnost izobrazbom stručnih kadrova, izgradnjom, uređenjem i opremanjem športskih objekata uz škole te uspostavom odgovarajućih sustava športskih škola i školskih natjecanja.

 1. a) predškolska natjecanja

Godine 2011. održat će se 10. festival dječjih vrtića, pokrenut na inicijativu Hrvatskog olimpijskog odbora, a zamišljen kao « mala olimpijada «. Cilj ovog programa je, inicirati bavljenje djece športom od najranije dobi.

 1. b) školska natjecanja

Natjecanja su djeci i mladeži zasigurno najzanimljivija aktivnost, ona su izraz potrebe za dokazivanjem i želje za nadmetanjem te potvrda onoga što je dostignuto u redovitom športskom vježbanju. Ovaj program obuhvaća organizaciju natjecanja, te odlazak na natjecanje šest osnovnih i tri srednje škole.

Učenici i učenice osnovnih škola natječu se u: malom nogometu (5 i 6 razredi i 7 i 8 razredi) , košarci, atletici (5 i 6 razredi i 7 i 8 razredi), odbojci, rukometu, stolnom tenisu, tenisu, gimnastici, badmintonu i šahu. Učenici i učenice srednjih škola natječu se u: malom nogometu, košarci, krosu, odbojci, rukometu, stolnom tenisu i atletici. Po završetku gradskih natjecanja, najbolje ekipe sudjeluju na županijskom, međužupanijskom i državnom natjecanju.

 1. c) obuka neplivača

Obuku neplivača, kao i do sada organizirat će osnovne škole kroz školu u prirodi u odmaralištu Crvenog Križa u Orahovici i Plivački klub Đakovo kroz svoju aktivnost na gradskom bazenu u vrijeme ljetnih praznika.

 1. Trening i natjecanje registriranih športaša

Cilj ovoga programa je sa namjenskim programom osigurati ravnomjerni razvoj športa na području cijeloga Grada i prigradskih naselja. Osim sufinanciranja djelovanja klubova iz Proračuna Grada sufinancirat će se programske aktivnosti s ciljem razvoja, unapređenja i povećanja kvalitete određenog športa, prvenstveno kroz zajedničke projekte. Visina sredstava, kako u njihovoj ukupnosti i po pojedinim namjenama, tako i u razdjelu po pojedinim klubovima, utvrđena je uvažavajući realne mogućnosti Proračuna.

 1. Klubovi od posebnog interesa

Nositelji ovoga programa su udruge koje zbog svoje specifičnosti imaju šire značenje od same športske djelatnosti.

 1. a) Područje športsko-rekreacijskih aktivnosti građana

Program obuhvaća športske aktivnosti « Sport za sve « u organizaciji Hrvatskog saveza sportske rekreacije, Općinsku ligu u kuglanju za žene (12 ekipa ), Općinsku ligu u kuglanju za muške (10 ekipa ), Općinsku ligu u kuglanju za mješovite parove, XVII. hrvatski festival sportske rekreacije u Prelogu, XXX. Eurofestival  sportske rekreacije u Rovinju i ostale organizirane grupe građana, gdje je primarna zdravstveno -  tjelesna aktivnost građana.

 1. b) Područje športsko-rekreacijske aktivnosti osoba sa invaliditetom
 • Udruga dragovoljaca i invalida domovinskog rata;
 • Boćarski klub invalida Lastavica.
 • Konjički klub život i nada – dresurna i terapeutska jahanja

Planirana sredstva predviđena su za organizaciju i provedbu programskih aktivnosti, kao i za oporavak i resocijalizaciju sa ciljem uključivanja u programske aktivnosti većeg broja invalida i osoba oštećena zdravlja. Program obuhvaća natjecanja invalida dragovoljaca domovinskog rata diljem Hrvatske, tradicionalni memorijalni turnir u malom nogometu u sklopu manifestacije „Zvonila su zvona katedrale naše ”, povodom 20. obljetnice oslobađanja vojarne. Natjecanje u jedinstvenoj boćarskoj ligi za invalide  Hrvatske i terapeutskog  jahanja i dresure za osobe s invaliditetom.


POPIS ŠPORTSKIH UDRUGA – ČLANICA ZAJEDNICE

R.br.

Naziv

Adresa

Mjesto

Reg. broj

 
           

1.

Atletski klub Đakovo

Domjanićeva 6

Đakovo

14000817

 

2.

Atletski klub SLA-Ante Perić

A. Hebranga 30

Đakovo

14000042

 

3.

BJJ klub Triangle

O. Keršovanija 8

Đakovo

14002311

 

4.

Boćarski klub Đakovo

H. Kolomana b.b.

Đakovo

14000901

 

5.

Gimnastički klub Fit

K. Tomislava b.b.

Đakovo

14001937

 

6.

Karate klub Đakovo

F. Račkog 156

Đakovo

14000340

 

7.

Konjički klub Đakovo

P. Svačića 11

Đakovo

14000898

 

8.

Košarkaški klub Meteor Đakovo

M. Gupca 13

Đakovo

14001036

 

9.

Kuglački klub Fortuna Đakovo

N. Tesle 33

Đakovo

14001718

 

10.

Kuglački klub Silos Đakovo

El. centrale 12

Đakovo

14000633

 

11.

Malonogometni klub Đakovo

B. J. Jelačića 58

Đakovo

14000041

 

12.

NK Đakovo

R. Boškovića 17

Đakovo

14000908

 

13.

NK Hajduk Š. Polje

Đakovačka b.b.

Š. Polje

14000831

 

14.

NK Mladost Ivanovci

Čepinska b.b.

Ivanovci

14000829

 

15.

NK Omladinac Đ. Selci

Brana 36

Đ. Selci

14000883

 

16.

NK Slavonac Đurđanci

Glavna 173

ĐurĎanci

14001230

 

17.

NK Slavonija Budrovci

I. L. Ribara 15

Budrovci

14000816

 

18.

NK Torpedo Kuševac

I. G. Kovačića 52 B

Kuševac

14000963

 

19.

Nogometno središte Đakovo

M. Gupca 13

Đakovo

14000893

 

20.

Odbojkaški klub Đakovo

Vij. k. A. Stepinca 29

Đakovo

14000833

 

21.

Plivački klub Đakovo

M. Cepelića 9

Đakovo

14001889

 

22.

Rukometni klub Đakovo

M. Gupca 13

Đakovo

14000837

 

23.

Stolnoteniski klub Đakovo

M. Gupca 35 A

Đakovo

14001472

 

24.

Streljački klub Đakovo

Vinkovačka 8

Đakovo

14000541

 

25.

Šahovski klub Dama

M. Gupca 13 A

Đakovo

14002100

 

26.

Šahovski klub Piškorevci

Preobraženski trg 3

Piškorevci

14000594

 

27.

Šahovski klub Slavonska banka

K. Tomislava 18

Đakovo

14000736

 

28.

Školski športski savez Grada Đakova

M. Gupca 13

Đakovo

14002571

 

29.

ŠNK Croatia

Trg N. Š. Zrinskog b.b.

Đakovo

14001092

 

30.

ŠNK Ratar

B. J. Jelačića b.b.

Piškorevci

14000906

 

31.

Tenis klub Đakovo

Lj. Gaja b.b.

Đakovo

14000740

 

32.

Udruga za šport i rekreaciju Đakovo

M. Gupca 13

Đakovo

14001196

 

33.

Zajednica športskih ribolovnih udruga

K. Domagoja 1

Đakovo

14000538

 

34.

Ženski kuglački klub Đakovo

N. Tesle 33

Đakovo

14000888

 

35.

Ženski rukometni klub Đakovo

M. Gupca 13

Đakovo

14000810

 

Zajednica športskih udruga

Obzirom da je športska djelatnost civilizacijsko dostignuće utemeljeno na ljudskim potrebama i sposobnostima, ta je društvena djelatnost  u Hrvatskoj proglašena djelatnošću od posebnog interesa. Ustavom Republike Hrvatske utvrđena je obveza države da potiče skrb o športu, pa tako i Grad Đakovo sredstvima iz godišnjeg proračuna sufinancira športsku djelatnost, a Programom javnih potreba u športu iskazuje opredjeljenje u ovoj značajnoj društvenoj djelatnosti.

Šport na području Republike Hrvatske, pa tako i našega Grada, djeluje temeljem Zakona o udrugama (NN br. 88/01), Zakona o športu (NN br. 71/06) i drugih zakona koji su u svezi sa športskom djelatnosti.

Javne potrebe u športu, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Đakova, utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje su od značenja za Grad Đakovo, a to su:

 • ·         poticanje i promicanje športa;
 • ·         provođenje športske aktivnosti djece, mladeži i studenata;
 • ·         djelovanje i usklađivanje aktivnosti svojih članica;
 • ·         športske pripreme, domaća i međunarodna natjecanjima, te općom i zdravstvenom zaštitom športaša;
 • ·         vođenje kadrovske politike angažiranjem osoba za obavljanje stručnih poslova u športu;
 • ·         športsko-rekreacijske aktivnosti građana;
 • ·         športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom;
 • ·         objedinjavanje i usklađenje programa športa, te predlaganje programa športa i sudjelovanje u njegovom ostvarenju;

Zajednica športskih udruga Grada Đakova, izrađuje Prijedlog Programa (čl. 48. st. 3. Zakona o športu) i podnosi izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području grada Đakova  i utrošku financijskih sredstava predstavničkom tijelu Grada (čl. 76. st. 7. Zakona o športu).

USTROJ  ŠPORTA

Najviše športsko tijelo u našem Gradu, Zajednica športskih udruga  je, temeljem zakonskih odredaba (čl.48. st. 2. Zakona o športu), objedinila 33 športska kluba i 5 športskih udruga s cca 4.500 športaša.

FINANCIRANJE  ŠPORTA

Prema Zakonu o športu (čl. 74 stavak 1. Zakona o športu), osnovu financiranja športa čine prihodi koje pravne i fizičke osobe (koje obavljaju športsku djelatnost) ostvare obavljanjem športske djelatnosti, članarine koje ostvaruju športske udruge, dio prihoda od priređivanja igara na sreću i sredstava kojima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i država pomažu obavljanje športskih djelatnosti.

U praksi jedini siguran oblik financiranja, odnosno sufinanciranja, bila su izdvajanja iz Proračuna grada Đakova i Proračuna Županije osječko-baranjske.

 

Zakon o sportu ( NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16)

Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17)

Program javnih potreba u sportu na području grada Đakova za 2018. godinu