Objavljeno: 12.11.2014.
R E P U B L I K A    H R V A T S K A OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD ÐAKOVO Povjerenstva za provedbu postupka sufinanciranju programa „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Đakova“ KLASA: 363-01/14-01/112 URBROJ: 2121/01-03-01-14-  Ðakovo,11. studeni 2014.godine Na temelju članka 14. i 17. Pravilnika za provedbu programa „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova 9/14.) Povjerenstvo za provedbu postupka sufinanciranja programa „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Grada Đakova“ utvrdilo…
Objavljeno: 07.11.2014.
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Đakova odredilo je biračka mjesta za provedbu izbora za članove mjesnih odbora. Popis biračkih mjesta možete pogledati na linku MJESNI ODBORI.
Objavljeno: 29.10.2014.
Gradsko izborno povjerenstvo objavilo je pravovaljano prihvaćene kandidacijske liste i zbirne liste za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području Grada Đakova. Liste se mogu pogledati na mrežnim stranicama Grada Đakova pod linkom Mjesni odbori – izbori. DIREKTAN LINK ZA PREGLED!
Objavljeno: 13.10.2014.
Gradsko vijeće Grada Đakova na 10. sjednici održanoj 1. listopada 2014. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, br. 11/14.), te je za dan provedbe izbora odredilo nedjelju 30. studeni 2014. godine. Odluka je stupila na snagu 13. listopada 2014.godine. Gradsko izborno povjerenstvo propisalo je obvezatne upute i objavilo obrasce za postupak kandidiranja i provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora. Obvezatne upute i obrasci mogu se preuzeti na ovoj web stranici klikom…
Stranica 354 od 373