Objavljeno: 21.12.2016.
R E P U B L I K A   H R V A T S K A OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA G R A D Đ A K O V O GRADSKO VIJEĆE P R E D S J E D N I K KLASA: 021-01/16-01/11 UR BROJ: 2121/01-01-01-16-1 Đakovo, 20. prosinca 2016.g. Temeljem članka 35. i 36. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/09. i 3/13.) S A Z I V A M…
Objavljeno: 09.12.2016.
P R O G R A M SVOME GRADU ZA BLAGDANE 2016. GODINE 19. studeni (subota) 18,00 sati        MJESNI DOM BUDROVCI – STAROGRADSKE PJESME I PLESOVI 20. studeni (utorak) 17,00 sati        HRVATSKI DOM – KAZALIŠNA PREDSTAVA DRAMSKE SEKCIJE KUD-a SKLAD ĐAKOVO 24. studeni (četvrtak) 18,30 sati        MALA VIJEĆNICA GRADA ĐAKOVA – SVEČANA DODJELA NAGRADE JULIJA BENEŠIĆA I POVELJE USPJEŠNOSTI JULIJA BENEŠIĆA 08-14,00 sati   SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA – EKO-ETNO-EDUKATIVNA RADIONICA „EJ, KAD SU STARI SVINJE ŽIROVALI...“ 25. studeni (petak) 18,30 sati       …
Objavljeno: 05.12.2016.
Na slijedećim linkovima nalazi se snimka 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Đakova. https://www.youtube.com/watch?v=FQbIA7jekhk https://www.youtube.com/watch?v=kndaKGf0Rig https://www.youtube.com/watch?v=HP_tfI0nu78 https://www.youtube.com/watch?v=NZmvRcwcXhI
Objavljeno: 14.11.2016.
R E P U B L I K A   H R V A T S K AOSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA G R A D Đ A K O V O GRADSKO VIJEĆE P R E D S J E D N I K KLASA: 021-01/16-01/8 UR BROJ: 2121/01-01-01-16-1 Đakovo, 14. studeni 2016.g.  Temeljem članka 35. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/09. i 3/13.)  S A Z I V A M 24. SJEDNICU GRADSKOG…
Stranica 119 od 150