Objavljeno: 09.03.2016.
R E P U B L I K A   H R V A T S K A OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA G R A D   Đ A K O V O GRADSKO VIJEĆE P R E D S J E D N I K KLASA: 021-01/16-01/1 UR BROJ:  2121/01-01-01-16-1 Đakovo, 8. ožujka 2016.g. Temeljem članka 35. Poslovnika o radu  Gradskog vijeća Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/09.  i 3/13.) S A Z I V A M 21. SJEDNICU…
Objavljeno: 08.03.2016.
Ovom prilikom Vas obavještavamo da su u sklopu projekta Politeia Đakovo oformljene radne skupine „Lokalno gospodarstvo i poduzetništvo“ i „Komunalno gospodarstvo i zaštita okoliša“ te je u pripremi održavanje 1. sastanka. Sastanak za područje „Lokalno gospodarstvo i poduzetništvo“ će se održati u utorak, 8.3. u 10h u prostoru Grada (mala vijećnica). Sastanak za područje „Komunalno gospodarstvo i zaštita okoliša“ će se održati u petak, 11.3. u 10h u prostoru Grada (mala vijećnica). Na sastancima će se raspravljati o temama koje…
Objavljeno: 03.03.2016.
Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) i članka 38. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 48/15) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje O B A V I J E S T o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đakova. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u…
Objavljeno: 11.02.2016.
Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Ðakova objavljuje poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu Godišnje nagrade i Povelje zahvalnosti Grada Đakova. U nastavku je cjelovit tekst Poziva. Temeljem članka 12. i 15. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ðakova (“Službeni glasnik Grada Ðakova”, br. 10/09.) Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Ðakova P O Z I V A građane, poduzeća, udruge i druge pravne osobe, te njihova tijela i mjesne odbore na podnošenje prijedloga za dodjelu “GODIŠNJE NAGRADE GRADA ÐAKOVA” Godišnja…
Stranica 111 od 139