Objavljeno: 01.06.2018.
Sazvana 7. sjednica Gradskoga vijeća Grada Đakova za 08. lipnja 2018. godine u 09,00 sati.   SAZIV 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Đakova- 8. 6. 2018.pdf   TOČKA 3.pdf   PRIVITAK TOČKE 3. - KARTOGRAFSKI PRIKAZI_PDF.zip   TOČKA 4. A., B.pdf   TOČKA 5.pdf   TOČKA 6.pdf   TOČKA 7.pdf
Objavljeno: 01.06.2018.
Gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić je donio Odluku o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za jednokratne potpore udrugama tijekom proračunske 208. godine - svibanj - kultura i umjetnost   ODLUKA kultura i umjetnost - svibanj.pdf
Objavljeno: 01.06.2018.
R E P U B L I K A   H R V A T S K A OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD ÐAKOVO Upravni odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje KLASA: 350-01/18-01/9 URBROJ: 2121/01-03/04-18-2 Ðakovo, 1. lipnja 2018. godine Na temelju Zaključka gradonačelnika o pokretanju postupka II. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Đakova od 30. svibnja 2018. godine Upravni odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Grada Đakova objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za II. izmjene i dopune…
Objavljeno: 25.05.2018.
Javno izlaganje Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Đakovo održano je 24. svibnja 2018. godine u 11.00 sati u prostorijama DVD-a Đakovo. Prijedlog navedenog Programa zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima predstavili su pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Grada Đakova Sanja Rogoz Šola i djelatnici Upravnog odjela u prisustvu gradonačelnika Marina Mandarića te vijećnika grada Branka Kolaka i Darka Čališ. Javni uvid na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Đakovo…
Stranica 109 od 164