Objavljeno: 14.11.2017.
Temeljem članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 10/14.) i članka 9. stavak 4. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/09. i 3/13.) Odbor za izbor i imenovanja, sastavio je Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Đakova. Detaljnu dokumentaciju (Izvješće o provjeri formalnih uvjeta) pogledajte na LINKU!
Objavljeno: 09.11.2017.
Odredbe članka 32. i 33. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14. i 70/17.) propisuju da grad može financirati i ugovarati provedbe programa i projekata od interesa za opće dobro na temelju provedenog javnog poziva, odnosno natječaja ili na temelju posebnog propisa o financiranju javnih potreba. Pravilnikom o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Đakova utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava Proračuna Grada Đakova udrugama čije aktivnosti pridonose zadovoljenju javnih potreba i…
Objavljeno: 30.10.2017.
NOVI POJAVNI OBLIK PRIJEVARE U posljednje dvije – tri godine pojavio se novi oblik prijevare, najčešće usmjeren prema građanima starije životne dobi. Prevaranti koriste životnu dob, samostalno stanovanje te neupućenost i nepažnju osoba da dođu do njihovih ušteđevina i novca. Najčešće počinitelj telefonski kontaktira oštećene (uglavnom osobe starije životne dobi), neupućene osobe, predstavljajući se kao službenik banke ili neke druge novčarske institucije. Počinitelj izjavi da novac koji su podigli u banci nije ispravan i slično (da su novčanice zastarjele) te navodi…
Objavljeno: 27.10.2017.
Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13., 73/17.) Gradonačelnik Grada Đakova objavljuje JAVNI POZIV radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti na nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Đakova za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se dostaviti u roku od 30 dana od dana objave ovog javnog poziva pisanim putem na adresu: Grad Đakovo, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje, Trg dr. F. Tuđmana 4, 31400 Đakovo ili elektroničkom…
Stranica 109 od 146