Objavljeno: 31.01.2018.
Grad  Đakovo  u  Godišnjem planu raspisivanja natječaja/poziva za financiranje programa,  projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Đakova u 2018. godini, dana 31. siječnja 2018. godine raspisao je: 1. Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za Grad Đakovo u 2018. godini 2. Javni poziv za jednokratne potpore udrugama tijekom proračunske 2018. godine 3. Javni poziv za jednokratne potpore za pripremu i sufinanciranje Europskih projekata u 2018. godini. Javni natječaj i javni pozivi s cjelokupnom dokumentacijom…
Objavljeno: 25.01.2018.
Na temelju članka 5. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Službeni glasnik Grada Ðakova, br. 15/15.) Gradonačelnik Grada Ðakova, donosi O D L U K U o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u vrijeme održavanja manifestacije „Đakovački Bušari“ Članak 1. U vrijeme održavanja manifestacije „Đakovački Bušari“ ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ na području Grada Đakova dana 27. i 28. siječnja 2018.godine mogu raditi do 3.00 sata. Članak 2. Radno vrijeme određeno člankom 1. ove Odluke vrijedi i za ugostiteljske usluge izvan ugostiteljskih…
Objavljeno: 19.01.2018.
R E P U B L I K A    H R V A T S K A OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD ÐAKOVO Upravni odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje KLASA: 350-01/16-01/12 URBROJ: 2121/01-03/04-18- Ðakovo, 19. siječnja 2018. godine Na temelju članaka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13., 65/17.), Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova 5/16.) te Zaključka gradonačelnika Grada Đakova od 19. siječnja 2018.g. Upravni odjel za komunalne…
Objavljeno: 16.01.2018.
Grad Đakovo objavio je pozive javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja o nacrtu Statuta Grada Đakova i nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Opširnije možete pogledati na navedenom linku!
Stranica 109 od 151