Objavljeno: 25.10.2019.
Prijedlog Proračuna Grada Đakova za 2020. godinu upućen je na javno savjetovanje i objavljen je na mrežnim stranicama Grada Đakova. Cilj provođenja savjetovanja sa javnošću je upoznavanje javnosti s Nacrtom Proračuna Grada Đakova za 2020. godinu, dobivanje prijedloga i mišljenja te prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga i mišljenja s obzirom da se Nacrt  Proračuna Grada Đakova za 2020. godinu odnosi na pitanja od interesa za građane. Rok za podnošenje prijedloga i mišljenja je od 25. listopada 2019. do 7.…
Objavljeno: 25.10.2019.
Kako je i najavljeno na konferenciji za tisak Grad Đakovo prepoznao je važnost građanske inicijative Dani kolektivne sadnje drveća u Hrvatskoj i pridružio se akciji „Zasadi drvo, ne budi panj“. Među brojnim školama, ustanovama, vrtićima, školama, tvrtkama, pojedincima i drugima stabla su danas u Cesarčevoj ulici sadili i predstavnici Gradske uprave. Na području Grada Đakova danas će biti zasađeno oko 300 sadnica.
Objavljeno: 25.10.2019.
Prijedlog 3. rebalansa Proračuna Grada Đakova za 2019. godinu upućen je na javno savjetovanje i objavljen je na mrežnim stranicama Grada Đakova.  Gradsko vijeće Grada Đakova donijelo je Proračun Grada za 2019. godinu na 11. sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine. Prvi rebalans proračuna Grada donijet je na 12. sjednici Gradskog vijeća održanoj 31. siječnja 2019. godine, a drugi rebalans proračuna Grada donijet je na 14. sjednici Gradskog vijeća održanoj 30. svibnja 2019. godine. Tijekom godine došlo je do potrebe…
Objavljeno: 24.10.2019.
Grad Đakovo objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Đakova. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 23. listopada do 6. studenog 2019. godine. Nacrt objavljen je na mrežnim stranicama Grada Đakova. Prijedlog Odluke o načinu i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Đakova
Stranica 8 od 133