OBAVIJEST PODNOSITELJIMA PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA 2023. GODINU - GOSPODARSTVO

Objavljeno: 10. 11. 2023.

Sukladno raspisanom Javnom pozivu za dodjelu potpora za 2023. godinu iz Programa poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje 2021. - 2023. godine, KLASA: 301-01/23-01/2, URBROJ: 2158-4-01/4-23-2 od 7. rujna 2023. godine, Upravni odjel za gospodarstvo i financije daje obavijest podnositeljima prijava na Javni poziv za dodjelu potpora za 2023. godinu iz Programa poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje 2021. - 2023. godine, o statusu prijava nakon završenog postupka administrativne provjere.

Nakon otvaranja prijava, za sve dostavljene prijave je proveden postupak administrativne provjere sukladno točki V. Javnog poziva za dodjelu potpora za 2023. godinu iz Programa poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Đakova za razdoblje 2021. - 2023. godine (u daljnjem tekstu: Javni poziv) te je utvrđeno da od ukupno zaprimljene 332 prijave, 269 prijava zadovoljava uvjete administrativne provjere, dok 63 prijave ne zadovoljavaju uvjete administrativne provjere.

Pravo uvida u izvršeni postupak administrativne provjere za vlastitu prijavu koja ne zadovoljava uvjete iste, imaju ovlaštene osobe prijavitelja zaključno do 15. studenoga 2023. godine u Upravno odjelu za gospodarstvo i financije Grada Đakova, Trg dr. Franje Tuđmana 4, uz prethodnu najavu na broj telefona 031/840-451 radi dogovora oko dogovora rezerviranja termina za uvid.

OPŠIRNIJE NA POVEZNICI:

Obavijest - Administrativna provjera - Javni poziv za dodjelu potpora za 2023. godinu - gospodarstvo