POZIV OBITELJIMA (DO 45 GODINA STAROSTI JEDNOG RODITELJA) I SAMCIMA DO 30 GODINA – PRIJAVITE SE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA

Objavljeno: 25. 10. 2023.
  • Poziv je otvoren do 31. listopada, do 15 sati, ili do dana objave o iskorištenosti sredstava.
  • Prihvatljivi korisnici ove financijske potpore su mlade obitelji i mladi s prebivalištem na području Grada Đakova (grad Đakovo i prigradska naselja) najmanje godinu dana prije podnošenja prijave.
  • Državni ured za demografiju utvrdio je visine financijske potpore.
  • 180 eura mjesečno je iznos potpore za mladu obitelj s djecom. Najviši iznos koji može biti odobren pojedinoj obitelji s djecom je 2160 eura u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023.
  • Za mladu osobu mjesečni iznos je 120 eura, kao i za mladu obitelj bez djece. Najviši iznos koji može biti odobren pojedinoj mladoj osobi i obitelji bez djece iznosi 1440 eura za 12 mjeseci, a odnosi se na cijelu 2023. godinu.Grad Đakovo objavio je javni poziv za sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. do najvišeg ukupnog iznosa od 19.440 eura za ukupno 10 mladih obitelji i mladih. Temelji se na odluci Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u raspodjeli financijskih sredstava JLS-ova za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje navedenih troškova. Pilot je to projekt, novost u praksi.

Mladima se smatraju državljani RH, mlade osobe, samci, koji nisu u bračnoj/izvanbračnoj zajednici u dobi od 18 do 30 godina u trenutku podnošenja prijave, zaposleni na neodređeno/ određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te su zaposleni cijelo vrijeme korištenja potpore, potom mladi koji nisu korisnici istovjetnih potpora JLS-ova ili regionalne samouprave, javnih i državnih tijela i sl., kao i mladi čija mjesečna primanja po osnovi netoplaće ne prelaze visinu prosječne plaće u RH te mladi koji nemaju u vlasništvu/suvlasništvu stan, kuću, drugu nekretninu.

"Mladom obitelji u smislu ovog poziva smatra se i jednoroditeljska obitelj - dijete/djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj što nije stariji od 45 godina u trenutku podnošenja prijave. Treba biti zaposlen na određeno/neodređeno vrijeme u min. trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposlen cijelo vrijeme korištenja potpore. Uvjet je i da nije korisnik istovjetnih potpora, a da mjesečna primanja po osnovi netoplaće ne prelaze visinu prosječne plaće u nas, da nema u su/vlasništvu stan, kuću, te da nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite", stoji u pozivu.

Prihvatljivi troškovi za ovu potporu uključuju troškove stanovanja mladih obitelji i mladih najmanje godinu dana prije podnošenja prijave, a koji imaju slobodno ugovorene najamnine s najmodavcima fizičkim osobama te koji ugovorom ovjerenim od strane mjerodavnog tijela i prijavljeni Poreznoj upravi dokažu postojanje podstanarskog odnosa u stambenom objektu koji se nalazi na području Grada. Ugovor o najmu mora biti sklopljen na najmanje razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023.

OBRASCE I JAVNI POZIV MOŽETE PREUZETI NA POVEZNICI:

Javni poziv za sufinanciranje troškova mladim obiteljima i mladima u 2023. godini