OBJAVLJENA DOKUMENTACIJA ZA OBJEDINJENU JAVNU NABAVU FOTONAPONSKIH ELEKTRANA

Objavljeno: 23. 12. 2022.

Grad Đakovo kao partner na projektu One Sun Connecting North and South koji se financiraju iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine u okviru provedbe Programa „Energija i klimatske promjene“ sudjeluje u zajedničkoj javnoj nabavi fotonaponskih elektrana kao pojedinačni Naručitelj.
Dokumentaciju o nabavi za otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za opremu i radove za instalaciju fotonaponskih elektrana po grupama u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavila je Regionalna energetska agencija Sjever kao Ovlašteni predstavnik naručitelja.
Tim povodom pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da preuzmu dokumentaciju i dostave svoju ponudu.
Rok za dostavu ponuda je 13.1.2023. godine do 11:00 sati.
Dokumentaciji o nabavi možete pristupiti putem poveznice.
Ovim postupkom još jednom pokazujemo iskorak u inovacijama u provedbi postupaka javnih nabava gdje agregiranjem projekata postižemo konkurentniju poziciju na tržištu. Tako kroz jedan postupak nabavljamo 36 fotonaponskih elektrana za 20 pojedinačnih Naručitelja ukupne snage preko 1,6 MWp.