IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U SELCIMA ĐAKOVAČKIM

viber slika 2022 12 22 18 33 20 709

1. Naziv projekta: Izgradnja dječjeg igrališta u Selcima Đakovačkim

2. Kratki opis projekta: Projekt se odnosi na izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u prigradskom naselju Selci Đakovački, što obuhvaća rukometno igralište, košarkaško igralište, ogradu i pristupne puteve. Za realizaciju projekta dodjeljuje se potpora od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u sklopu Natječaja za provedbu tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19. 2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, odnosno u korelaciji s Lokalnom akcijskom grupom Strossmayer.

3. Ciljevi i očekivani rezultati: Opći cilj manifestira se u povećanju kvalitete života stanovnika prigradskog naselja Selci Đakovački, dok se specifični cilj odnosi na povećanje standarda brige o osjetljivim kategorijama stanovnika prigradskog naselja Selci Đakovački (mladež i djecu), pri čemu se osigurava minimum komunalne infrastrukture koju svako naselje treba imati u ponudi prema svojim stanovnicima, posebice mladim obiteljima s djecom, kako bi za svoje mjesto življenja odabrali manja (ruralna) područja.

4. Ukupna vrijednost projekta: 788.908,00 kuna

5. Procijenjeni iznos potpore: 296.500,00 kuna

Procijenjeni iznos potpore iz proračuna Europske unije: 266.850,00 kuna

Procijenjeni iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske: 29.650,00 kuna

6. Razdoblje provedbe projekta: Grad Đakovo je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisao Ugovor o financiranju 17. veljače 2021. godine, a finalizacija postupka izgradnje dječjeg igrališta u Selcima Đakovačkim je dovršena dana 15. studenoga 2022. godine.

https://www.apprrr.hr/

https://www.lag-strossmayer.hr/

Ovaj sadržaj isključiva je odgovornost Grada Đakova.