JAVNI POZIV ZA DODJELU OZNAKE KVALITETE "GOLDEN PANONIAN QUALITY"

Objavljeno: 20. 08. 2021.

LAG Strossmayer s još tri LAG-a na području naše županije u suradnji s Osječko-baranjskom  županijom je zaštitio oznaku kvalitete kojom će se jamčiti kvaliteta proizvoda i područje na kojem su proizvedeni, u Osječko-baranjskoj županiji. Cilj je zaštiti domaće proizvođače na tržištu te kupcima jamčiti sigurnost i kvalitetu.

Raspisan je Javni poziv, a predmet ovog poziva je iskazivanje interesa za korištenje Znaka „Golden Panonian Quality“ namijenjenog poticanju razvoja domaće proizvodnje temeljene na tradiciji, podizanju razine kvalitete lokalnih proizvoda, proizvodnih tehnologija i usluga, poticanju stvaralaštva, kreativnosti, izvornosti te promociji identiteta Osječko-baranjske županije. Znak „Golden Panonian Quality“ registriran je u Državnom Zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske kao jamstveni žig. Pravo korištenja Znaka dodjeljuje se proizvodima koji posjeduju propisanu kvalitetu i koji su proizvedeni na području Osječko-baranjske županije. Kvalitetnim proizvodom smatra se onaj proizvod koji svojim ukupnim svojstvima može zadovoljiti izražene ili pretpostavljene potrebe korisnika i zahtjeve utvrđene u specifikacijama, kojima se osigurava viša razina kvalitete od one koja je utvrđena zakonskim propisima koji se odnose na proizvod. Viša razina kvalitete mora biti mjerljiva. Proizvod treba biti izrađen od visoko-vrijednih i prihvatljivih materijala/sirovina (ekološki prihvatljivih materijala/sirovina), te se odlikovati boljom funkcionalnošću, boljom uporabnom vrijednošću, prepoznatljivošću, dizajnom i kvalitetom. Prijave na Javni poziv dostavljaju se na adresu: LAG Karašica, Republike 114, 31 208 Petrijevci „Prijava na Javni poziv – Golden Panonian Quality“. Prijave za Javni poziv dostavljaju se do 30. studenog 2021. godine. LAG Strossmayer stoji na raspolaganju svim prijaviteljima za više informacija i pomoć pri prijavi.

Popis proizvoda koji mogu ući u sustav kvalitete "GOLDEN PANONIAN QUALITY" možete vidjeti na fotografijama, a više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama LAG-a Strossmayer:

https://www.lag-strossmayer.hr/