IZRADA MASKI UZ POŠTIVANJE SANITARNIH MJERA I UPUTA

Objavljeno: 26. 03. 2020.

Zbog nejasnoća oko izrade maski, Stožer civilne zaštite Grada Đakova zatražio je pojašnjenje nadležnih. Iz Područnog ureda Civilne zaštite Osijek pojašnjavaju kako je preporuka da se organizira izrada uz poštivanje svih sanitarnih mjera i uputa. Preporuka je konzultirati sanitarnu inspekciju (oko sanitarne ispravnosti proizvoda - maski, i druga pitanja oko uvjeta koje treba poštivati). Nastavno na to napominju da je svaka inicijativa dobro došla, međutim maske koje nisu certificirane ne mogu biti za službenu upotrebu, stoga se preporuča primijeniti upute sanitarnih službi, kako bi bile sigurne za korištenje.