JAVNI POZIV ZA KANDIDATURU U SAVJETU MLADIH GRADA ĐAKOVA

Objavljeno: 25. 02. 2020.

Odbor za izbor i imenovanja objavljuje Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Đakova. Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Đakova koje ima za cilj aktivno uključivanje mladih u javni život Grada Đakova, za razrješenje problema od neposrednog interesa mladih, radi sudjelovanja u odlučivanju i istovremeno preuzimanje potpunije odgovornosti za položaj mladih i njihove budućnosti u životnoj sredini.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stanicama Grada. Sve detalje zainteresirani mogu pronaći na LINKU