OBAVIJEST-POLJOPRIVREDA

Objavljeno: 06. 12. 2019.

Obavijest podnositeljima prijava na Javni poziv za dodjelu potpora za 2019. godinu iz Programa  potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Đakova za razdoblje od 2018. - 2020. godine, o statusu prijava nakon završenog postupka administrativne provjere – listopad / studeni 2019. godine. Od ukupno zaprimljenih 29 prijava, 26 zadovoljava uvjete administrativne provjere, dok tri prijave ne zadovoljavaju uvjete administrativne provjere. Prijave koje zadovoljavaju uvjete postupka administrativne provjere upućuju se u daljnju proceduru odnosno na procjenu Povjerenstvu za provedbu javnih poziva za dodjelu potpora iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Đakova za razdoblje od 2018.- 2020. godine. 

OBAVIJEST podnositeljima prijava na Javni poziv za dodjelu potpora za 2019. godinu iz Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Đakova za razdoblje od 2018. - 2020. godine, o statusu prijava nakon završenog postupka provjere