GRAD ĐAKOVO SUBVENCIONIRA KAMATE ZA SJETVU I STOČARSKU PROIZVODNJU

Objavljeno: 30. 10. 2019.

Od 42 jedinice lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije interes za dodatno subvencioniranje kamata za korisnike kredita s njihovog područja iskazali su gradovi Belišće, Đakovo i Osijek. Dok Županija subvencionira s 2 posto poena, subvencija od Grada Đakova iznosi jedan posto.