NACRT ODLUKE O NAČINU UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA SPORTSKIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVU GRADA ĐAKOVA

Objavljeno: 24. 10. 2019.

Grad Đakovo objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Đakova. Savjetovanje s javnošću provodi se u razdoblju od 23. listopada do 6. studenog 2019. godine. Nacrt objavljen je na mrežnim stranicama Grada Đakova.

Prijedlog Odluke o načinu i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Đakova