GRADE SE NOVE PJEŠAČKE STAZE U DVJEMA ŠIROKOPOLJAČKIM ULICAMA - KOLODVORSKOJ I GROBLJANSKOJ

Objavljeno: 13. 08. 2019.

Unatoč visokim temperaturama u đakovačkom prigradskom naselju Širokom Polju radi se „punom parom“. Radove je danas u pratnji svog zamjenika Antuna Galića i predsjednika tamošnjeg Vijeća mjesnog odbora Davida Milića obišao gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić. Na licu mjesta uvjerio se kako se dinamika radova odvija prema planu, pa bi Širokopoljčani uskoro u svojim ulicama Kolodvorskoj i Grobljanskoj mogli koračati novim  pješačkim stazama osvijetljenim novom javnom rasvjetom. 

Izgradnju  pješačkih staza u Kolodvorskoj ulici u Širokom Polju izvodi tvrtka Karašica - Vučica d.d. Donji Miholjac, dok izgradnju pješačke staze u Grobljanskoj ulici u Širokom Polju izvodi tvrtka Tegrad d.o.o. Đakovo. Vrijednost izgradnje staze u Kolodvorskoj ulici je 2.036.847,62 kn s PDV-om, a u Grobljanskoj 554.265.94 kn s PDV-om. 

Tijekom obilaska radova predsjednik Vijeća mjesnog odbora David Milić gradonačelnika je izvijestio o zadovoljstvu tamošnje Konjogojske udruge kao i Nogometnog kluba Hajduk te Lovačke udruge Kuna sa suradnjom sa Gradom Đakovom i financijskim potporama kojima Grad podupire njihov rad. 

Treba reći da su pri kraju radovi na sanaciji cijevnog propusta u centru sela koje izvodi tvrtka Imitor d.o.o. Kuševac čime bi napokon trebao biti riješen problem plavljenja okolnih domaćinstava.