RASPORED KNJIŽARA ZA NABAVU ŠKOLSKOG PRIBORA

Objavljeno: 08. 07. 2019.

Dok će svi učenici osnovnih škola u Hrvatskoj, sukladno novom Zakonu o udžbenicima, u školskoj godini 2019./2020. dobit besplatne udžbenike na teret državnog proračuna,  Grad Đakovo sufinancira na svom području nabavu radnih bilježnica i ostalog školskog pribora potrebnog za nastavu u spomenutoj školskoj godini. 

Sve potvrde za nabavku radnih materijala dostavljene su u knjižare, a od danas roditelji i učenici mogu ih, prema određenom rasporedu, ostvariti u sljedećim knjižarama:

LIBRO - osnovne škole Vladimir Nazor Đakovo i škola Budrovci 

DADO  - osnovne škole J.A.Ćolnića i škola Đakovački Selci
NOVELA - osnovne škole I.G.Kovačić i škola Matija Gubec Piškorevci

Potvrde su namijenjene polaznicima osnovnih škola kojih je ukupno 1994.