ZBOR GRAĐANA - U ČETVRTAK U KUŠEVCU, U PETAK U ŠIROKOM POLJU

Objavljeno: 23. 04. 2019.

Gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić sazvao je za 25. travnja (četvrtak) zbor građana u Kuševcu. Zbor će se održati u prostorijama Društvenog doma s početkom u 20.00 sati. Teme su: Radionica - „Smanjenje količine miješanog otpada i smanjenje divljih deponija u okolišu izgradnjom reciklažnog dvorišta s pratećim sadržajem u Đakovu“ jedinstvene referentne oznake: KK.06.3.1.03.0045, zatim informacija o projektu „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Đakovo“, potom i komunalno-infrastrukturne investicije na području mjesnog odbora te na kraju razno. Na zboru građana svi zainteresirani mogu dati mišljenje i izreći svoj stav o navedenim temama. Uz gradonačelnika bit će nazočni predstavnici Gradske uprave i trgovačkih društava Đakovački vodovod d.o.o. i Univerzal d.o.o. Dan kasnije, 26. travnja (petak), zbor građana održat će se i u Širokom Polju u prostorijama Društvenog doma s početkom u 20.00 sati. Na dnevnom redu naći će se tri točke: Radionica - „Smanjenje količine miješanog otpada i smanjenje divljih deponija u okolišu izgradnjom reciklažnog dvorišta s pratećim sadržajem u Đakovu“ jedinstvene referentne oznake: KK.06.3.1.03.0045, zatim komunalno-infrastrukturne investicije na području mjesnog odbora i na kraju točka razno. Na zboru građana uz gradonačelnika bit će nazočni predstavnici Gradske uprave i trgovačkih društava Đakovački vodovod d.o.o. i Univerzal d.o.o. Svi zainteresirani moći će na zboru dati svoje mišljenje i izreći stav o navedenim temama