ODRŽANA 13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐAKOVA

Objavljeno: 12. 04. 2019.

Gradsko vijeće Grada Đakova danas je u Velikoj vijećnici održalo svoju 13. sjednicu
na kojoj je usvojeno više odluka, a svemu je prethodio aktualni sat. Vijećnici su postavljali
više pitanja, među kojima i ona o tome kad će biti izgrađena Glazbena škola (jer trenutna
djeluje u neprimjerenim uvjetima), što je zanimalo vijećnika HSS-a Florijana Eberhardta na
što je gradonačelnik Marin Mandarić odgovorio kako je osnivač škola Županija te da će se
zajedno s njom pokušati iznaći rješenje. Ankica Mandić (HNS) postavila je pitanje zbog čega
je Grad mijenjao poslovni račun, koji su benefiti i zbog čega vijećnici o tome nisu bili
informirani. Gradonačelnik je odgovorio kako se već o tome govorilo na sjednici GV-a, da je
riječ o refinanciranju kredita iz 2010. godine sa povoljnijim, manjim kamatama. Zatražene su
tri ponude, a najpovoljnija je bila ona Zagrebačke banke u kojoj je bio zaposlenik. Zbog
toga je tražio mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Odgovorio je i kako je
o tome bio dužan izvijestiti između dviju sjednica Gradskog vijeća što je upravo danas i
učinio. Ljiljana Pološki Jurjević zatražila je izvješće o radu prometnih redara, što će dobiti
pismeno, no pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Damir
Burilo rekao je da su okvirno do sada evidentirali oko 200 prekršaja. Ovih dana, dodao je,
Grad je dobio certifikat putem kojeg će se po ovim pitanjima povezati s MUP-om. Pitanja je
nadalje bilo i o zabrani prometna u dijelu Ulice kralja Tomislava u okruženju škola, vijećnika
Ivana Drobinu (HDSSB) zanimalo je i je li krenula katastarska izmjera Ivanovaca Đakovačkih
usput zatraživši da se iz spisa briše nekadašnje ime „Gorjanski“. Vijećnica Sanja Bježančević
(SDP) ponovno je ukazala na potrebu brendiranja grada, a njezin kolega Danko Kočiš (SDP)
ukazao je na uništavanje prometnih znakova. Gradonačelnik Mandarić prihvatio je prijedlog
da se sa Cestingom po tom pitanju održi edukacija, dodavši kako izdvajanja za popravak
prometnih znakova nisu neznačajna. Na problem nedostatka primjerenog parkirališta kod
Nastavno-športske dvorane ukazala je Natalija Bošnjaković (Most) te pitala hoće li on biti
riješen sa rekonstrukcijom ulice. Također, zanimalo ju je ima li Grad namjeru nastaviti
izgradnju Račanove ulice. Gradonačelnik Mandarić rekao je da je u planu izgradnja
parkirališta, kao i nastavak gradnje spomenute ulice što uvjetuju imovinsko-pravni odnosi.
Josipa Tomičića (HDZ) zanimalo je je li kredit iz 2010. godine trošen nenamjenski za što je
tražio pismeni odgovor. Vijećnik Ivica Slišković (HDZ) na prethodnoj je sjednici tražio
izvješće o investicijama u gradu, te danas zadovoljno konstatirao kako su u odgovoru
navedene brojne investicije čija vrijednost premašuje 30 milijuna kuna. Osobito je, kazao je,
zadovoljan ulaganjima u MO Kolodvor gdje se, konstatirao je, ništa nije ulagalo 30 godina, a
sada, pak, dva milijuna kuna. Branko Kolak (HDZ) postavio je pitanje koliko je trgovačko
društvo Univerzal podiglo kredita u zadnje četiri godine te koliko oni iznose. Odgovor će
dobiti pismeno, no okvirno je odgovorio direktor Univrezala Stjepan Ripić rekavši kako je u
2015., 2016. i do travnja 2017. godine podignuto više od deset milijuna kuna kredita.
Vijećnika Zorana Vinkovića zanimalo je zapošljavanje, kako je rekao, sa liste, za što će dobiti
pisani odgovor.
Tijekom sjednice gradonačelnik je podnio polugodišnje izvješće o radu u razdoblju od
1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine. Usvojen je i prijedlog Odluke o dodjeli javnih
priznanja Grada Đakova za 2019. godinu te prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove

vijeća mjesnih odbora na području Grada Đakova. Usvojen je i prijedlog Odluke o odabiru
najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na
dimnjačarskom području IV. Grada Đakova (Đakovo - Jug, Kuševac - Ivanovci), a potom i
prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na statut Gradske knjižnice i čitaonice te
Muzeja Đakovštine. Usvojena je i izmjena Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja,
čuvanja, brige i skrbi za djecu rane predškolske dobi u okviru registrirane djelatnosti dadilje te
Odluka o davanju suglasnosti na izjavu o izmjeni izjave o osnivanju društva s ograničenom
odgovornošću (Cito Đakovo d.o.o.).