POZIVI ZA "GODIŠNJU NAGRADU GRADA ĐAKOVA" I "POVELJU ZAHVALNOSTI"

Objavljeno: 01. 03. 2019.
Temeljem članka 12. i 15. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ðakova (“Službeni glasnik Grada Ðakova”, br. 10/09.) Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Ðakova poziva građane, poduzeća, udruge i druge pravne osobe, te njihova tijela i mjesne odbore na podnošenje prijedloga za dodjelu “GODIŠNJE NAGRADE GRADA ÐAKOVA”
 
Godišnja nagrada Grada Ðakova dodjeljuje se:

a) pojedincima
b) skupinama
a).  Godišnja nagrada pojedincima je osobna nagrada koja se dodjeljuje osobama za njihov doprinos u jednoj ili više oblasti gospodarstvenog i društvenog života ili izuzetne pothvate. Nagrada pojedincima dodjeljuje se u vidu povelje, novčane nagrade ili prigodnog dara.
b). Godišnja nagrada skupinama dodjeljuje se pravnim osobama za njihov doprinos u jednoj ili više oblasti gospodarstvenog ili društvenog života. Godišnja nagrada skupinama dodjeljuje se u vidu povelje.
 
Nagrade iz točke a). i b). dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama koje na području Grada Đakova žive, odnosno djeluju najmanje pet godina.
 
Godišnja nagrada pojedincima i skupinama ne može se dodijeliti istoj osobi, odnosno skupini prije isteka roka od 10 godina od prethodne dodjele. 
Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Ðakova,Trg dr. Franje Tuđmana 4, najkasnije do  1. travnja  2019. godine.
Prijedlozi moraju biti u pisanoj formi s obrazloženjem i potrebitom dokumentacijom tako da Odbor ima dovoljno elemenata za prihvaćanje prijedloga i upućivanja Gradskom vijeću Grada Ðakova za donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja.

              
Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Đakova temeljem članka 19. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ðakova  (“Službeni glasnik Grada Ðakova”, br. 10/09.) Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Ðakova poziva građane, poduzeća, udruge i druge pravne osobe, te njihova tijela i mjesne odbore na podnošenje prijedloga za dodjelu “POVELJE ZAHVALNOSTI”

Povelja zahvalnosti je javno priznanje koje se dodjeljuje  fizičkim i pravnim osobama, te stranim državljanima za postignuća u gospodarstvu, kulturi, obrazovanju, odgoju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, humanitarnim i drugim djelatnostima kojima se doprinosi razvoju Grada Đakova.
Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Ðakova, Trg. dr. Franje Tuđmana 4, najkasnije do  1. travnja 2019. godine.
Prijedlozi moraju biti u pisanoj formi s obrazloženjem i potrebitom dokumentacijom tako da Odbor ima dovoljno elemenata za prihvaćanje prijedloga i upućivanja Gradskom vijeću Grada Ðakova za donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja.
 
Đakovo, 28. veljače 2019. godine   
 
ODBOR ZA  DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA ÐAKOVA