ODRŽANO JAVNO IZLAGANJE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA GUP-a GRADA ĐAKOVA

Objavljeno: 25. 02. 2019.

U Maloj vijećnici Grada Đakova danas je održano javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne odbore, predstavnike državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela vezano uz Prijedlog II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Đakova za koje javna rasprava traje od 21. veljače do 28. veljače 2019. godine.

Na početku je prisutne pozdravio pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Grada Đakova Damir Burilo rekavši kako je zajedno s Gradom izrađivač nacrta Prijedloga II. Izmjena i dopuna GUP-a za Grad Đakovo Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, čiji su predstavnici i prezentirali Izmjene i dopune. Ovim Izmjenama i dopunama, među ostalim, proširuje se granica obuhvata Generalnog urbanističkog plana grada Đakova koja će biti jednaka granici građevinskog područja grada Đakova definiranoj u III. Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređena grada Đakova.

gup3

Za sve zainteresirane osobe, rečeno je, osiguran je javni uvid u prijedlog II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Đakova u prostorijama Grada Đakova, Trg dr. F. Tuđmana 4, svaki radni rad od 9,00 do 13,00 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dijelovi Plana te sažetak za javnost. 

Primjedbe i prijedlozi na prijedlog II. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Đakova mogu se za vrijeme javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog Plana, predati u pisanom obliku neposredno u pisarnicu ili poštom zaključno s danom 28. veljače 2019.g. na adresu: Grad Đakovo, Trg dr. F. Tuđmana.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.