POZIVI ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA PROJEKT RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Objavljeno: 28. 12. 2018.

Grad Đakovo poziva vas da podnesete ponudu za nabavu edukativno-promidžbenog materijala za radionice za projekt "Smanjenje količine miješanog otpada i smanjenje divljih deponija u okolišu izgradnjom reciklažnog dvorišta s pratećim sadržajima u Đakovu".

Poziv i upute za korisnike u .pdf formatu možete preuzeti na ovom linku:

Poziv za podnošenje ponude za nabavu edukativno - promidžbenog materijala za radionice za projekt reciklažnog dvorišta (.pdf)

Upute za korisnike (.pdf)

Grad Đakovo poziva vas da podnesete ponudu za nabavu promotivnog materijala za projekt "Smanjenje količine miješanog otpada i smanjenje divljih deponija u okolišu izgradnjom reciklažnog dvorišta s pratećim sadržajima u Đakovu".

Poziv i upute za korisnike u .pdf formatu možete preuzeti na ovom linku:

Poziv za podnošenje ponude za nabavu promotivnog materijala za projekt reciklažnog dvorišta (.pdf)

Upute za korisnike (.pdf)