OBAVIJEST O ZATVARANJU DIJELA JAVNOG POZIVA ZA JEDNOKRATNE POTPORE

Objavljeno: 29. 10. 2018.

Dana 31. siječnja 2018. godine Grad Đakovo objavio je Javni poziv za jednokratne potpore udrugama tijekom proračunske 2018. godine i cjelokupnu dokumentaciju.

U točki 3. Javnog poziva navedena su prioritetna područja za koja se udruge mogu prijaviti kao i iznosi planiranih sredstava po svakom području. Uputama za prijavitelje u točki 3.3. navedeno je da je zadnji rok za dostavu prijave 10. prosinca 2018. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

U slučaju iskorištenja planiranih sredstava prije isteka navedenog roka, javni poziv će se ranije zatvoriti o čemu će obavijest biti objavljena na službenim mrežnim stranicama Grada Đakova.

Obaviještavamo udruge da je dio javnog poziva naveden u točci 3.7. Ostale udruge – različitih područja djelovanja iz nadležnosti Upravnog odjela zadruštvene djelatnosti – planirana sredstva 50.000,00 kn, zatvoren za prijavu na Javni poziv.