Odluka o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda u 2017. godini

Objavljeno: 08. 01. 2018.

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD ĐAKOVO

G r a d o n a č e l n i k

Klasa: 920-11/17-01/8

Urbroj: 2121/01-03/07-18-

Đakovo, 05. siječnja 2018. godine

 

OB A V I J E S T


 

Ovim putem obavještavam građane grada Đakova i prigradskih naselja da je Vlada Republike Hrvatske donijela Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda u 2017. godini u Republici Hrvatskoj.

 

Sredstva pomoći dodjeljuju se prema dostavljenom rasporedu Državnog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Gradu Đakovu odobrena su sredstva u iznosu od ukupno 1.113.862,00 kuna. Za obiteljske i višestambene zgrade na području Širokog Polja (štete nastale od olujnog i orkanskog vjetra) odobren je iznos od 18.234,00 kune, a za štete nastale u poljoprivredi na području Grada Đakova odobren je iznos od 1.095.628,00 kuna.

Korisnici kojima je račun blokiran trebaju u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje (soba broj 5) dostaviti podatak o zaštićenom računu najkasnije do 11. siječnja do 10,00 sati.

Grad Đakovo izvršit će isplate na račune oštećenih do 15. siječnja 2018. godine.

 

S poštovanjem,

 

G R A D O N A Č E L N I K

Marin Mandarić, dipl.oec.