Obavijest o dodjeli božićnice

Objavljeno: 08. 12. 2017.

 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD ĐAKOVO

GRADONAČELNIK

ĐAKOVO,  6. 12. 2017.

 

OBAVIJEST UMIROVLJENICIMA I KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB S PODRUČJA GRADA ĐAKOVA


 

Temeljem Proračuna Grada Đakova, a povodom božićnih blagdana, donio sam Odluku o dodjeli božićnice u vrijednosti 100,00 kuna umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb s područja Grada Đakova.

 

Pravo na božićnicu imaju umirovljenici čija mirovina iznosi do 2.000,00 kuna, zajedno sa zaštitnim dodatkom, i korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb koji žive na području Grada Đakova.

 

Podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na božićnicu vrši se u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Đakova, soba broj 23, u vremenu od 8. – 24. prosinca od 8,00 do 12,30 sati, uz predočenje zadnjeg odreska od mirovine ili uplatnice zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb i važeće osobne iskaznice uz obvezan upis OIB broja korisnika.

 

 

GRADONAČELNIK

Marin Mandarić, dipl.oec.