Obavijest o promjeni termina i postupka za financiranje i ugovaranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija za 2018. godinu

Objavljeno: 25. 08. 2017.
Grad Đakovo obavještava udruge i druge neprofitne organizacije da će se od ove godine promijeniti sustav raspisivanja javnih poziva i natječaja za uvrštenje u programe javnih potreba za 2018. godinu. 

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) termini i postupci za financiranje programa i projekta utvrdit će se Pravilnikom – temeljni dokument za raspisivanje i provedbu javnog natječaja i poziva, koji je u izradi i po usvajanju bit će objavljen na stranicama Grada Đakova. 

Po donošenju Proračuna Grada Đakova za 2018. godinu Gradonačelnik Grada Đakova, u roku od 30 dana od prihvaćanja proračuna objavit će na mrežnim stranicama Grada Đakova Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja i isti dostaviti Uredu za udruge Vlade RH.

Godišnji plan raspisivanja poziva i natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave javnog natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenih za financiranje pojedinog programa odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke.

Udruge i druge neprofitne organizacije koje se namjeravaju natjecati na raspisane javne pozive i natječaje mogu već započeti s pripremama i osmišljavanjem sadržaja programa/projekta.