• Nazivi mjesnih odbora
 • Članovi mjesnih odbora

NAZIVI MJESNIH ODBORA I POPIS ULICA PO MJESNIM ODBORIMA - (Službeni glasnik Grada Ðakova, broj 2/00., 1/01., 4/05., 2/06., 10/07. i 12/10.)

MJESNI ODBOR - “CENTAR” Ðakovo - obuhvaća slijedeće ulice:

 • Trg dr. Franje Tuđmana
 • I. Tišova,
 • Frankopanska,
 • P. Kraljevića,
 • Dubrovačka,
 • K. Tomislava,
 • Bana Jelačića,
 • M. Cepelića,
 • Ulica pape Ivana Pavla II.,
 • F. Kosine,
 • Školski prolaz.

MJESNI ODBOR - “BRAĆA RIBAR” Đakovo - obuhvaća slijedeće ulice:

 • Ante Starčevića,
 • E. Derenčina,
 • F. Supila,
 • J. Ivakića,
 • F. Kuhača,
 • I.  Kukuljevića,
 • L. Ružičke,
 • Ivandvor,
 • B. Adžije,
 • Diljska,
 • Psunjska,
 • Pašin Prolaz,
 • A. Reljkovića,
 • V.K.A. Stepinca,
 • I. Zajca. 
 • Ulica dragovoljaca Domovinskog rata.

MJESNI ODBOR - “GABRO HES” Đakovo - obuhvaća slijedeće ulice:

 • Certisa,
 • Zvečaj II,
 • O. Ivekovića od početka do spoja s V. Doneganija i s desne strane do kbr.59,
 • J. Tordinca,
 • Makarska,
 • Krešimira Pavića,
 • S. Tomerlina,
 • P. Preradovića,
 • S. Vraza od križanja s Pavićevom ulicom  (kbr. 31 lijeva strana  kbr. 30 desna strana) do kraja, 
 • Zvečaj I,
 • Ilirska,
 • Z. Benčevića,
 • H. Deker,
 • A. Mihanovića,
 • P. Svačića,
 • M. Topalovića,
 • Savska,
 • B. Kašića,
 • Dunavska,
 • Dravska,
 • Boškovića,
 • Budrovačka,
 • Bosutska.

MJESNI ODBOR - “MATIJA GUBEC” Đakovo - obuhvaća slijedeće ulice:

 • Matije Gupca,
 • A. Šenoe,
 • A. Cesarca,
 • Vinkovačka,
 • Zagrebačka,
 • Strossmayerov trg,
 • Pavićeva,
 • E. Kvaternika,
 • Splitska,
 • Gundulićeva,
 • M. Držića,
 • Osječka,
 • Tvrtkova,
 • S. Vraza od početka do križanja s Pavićevom.

MJESNI ODBOR - “REGAL VAJS” Đakovo - obuhvaća slijedeće ulice:

 • S. Radića od kućnog broja 4. s desne strane i kućnog broja 1 s lijeve strane do kraja ulice,
 • K. Zrinski,
 • J. Palmotića,
 • F.A. Mesaroša,
 • B. Čolnića,
 • L. Botića,
 • Lj. Gaja,
 • B.A. Mandića,
 • V. Doneganija,
 • Đ. Basaričeka
 • O. Ivekovića od spoja s V.Doneganija do kraja i s desne strane od kbr. 61
 • F. Račkog,
 • T. Ujevića,
 • Ulica vukovarskih branitelja,
 • K. Branimira,
 • K.P. Krešimira,
 • K. Višeslava,
 • K. Domagoja,
 • K. Trpimira,
 • K.S. Držislava,
 • K. Zvonimira,
 • Biskupa Ćirila Kosa,
 • 122. brigade Hrvatske vojske.

MJESNI ODBOR - SJEVER - DRAČICE” Đakovo - obuhvaća slijedeće ulice:

 • A. Hebranga,
 • Lička,
 • Keršovanijeva,
 • Radnička,
 • N. Tesle,
 • M. Pavlinovića,
 • Poljska,
 • V. Nazora,
 • M. Marulića,
 • Električne centrale,
 • J. Gotovca,
 • J. Runjanina,
 • V. Karasa,
 • A. Augustinčića,
 • V. Radauša,
 • M. Krleže,
 • B. Jurišića,
 • T.N.Š. Zrinskog,
 • Korčulanska,
 • Hvarska,
 • Rapska,
 • Bračka,
 • Murterska,
 • Viška,
 • Paška,
 • Lošinjska,
 • Krčka,
 • Creska,
 • Cvjetni prolaz,
 • Savke Dabčević Kučar,
 • Ivice Račana,
 • Ivana Supeka,
 • Vice Vukova,
 • Mike Tripala.

MJESNI ODBOR - “KOLODVOR” Đakovo - obuhvaća slijedeće ulice:

 • Mažuranićeva,
 • J. Kaštelana,
 • P. Katančića,
 • J. Kozarca,
 • S.S. Kranjčevića,
 • Istarska,
 • I.G. Kovačića,
 • Kolodvorska,
 • H. Kolomana,
 • A.G. Matoša,
 • Park pobjede,
 • V. Lisinskog,
 • H.V. Hrvatinića,
 • D. Domjanića,
 • P. Miškine,
 • Lj. Šestića,
 • Pisak Đakovački.

MJESNI ODBOR-SELCI ĐAKOVAČKI - obuhvaća cijelo naselje Selci Đakovački  

MJESNI ODBOR-KUŠEVAC - obuhvaća cijelo naselje Kuševac

MJESNI ODBOR-BUDROVCI - obuhvaća cijelo naselje Budrovci

MJESNI ODBOR-ĐURĐANCI -  obuhvaća cijelo naselje Đurđanci

MJESNI ODBOR-NOVI PERKOVCI - obuhvaća cijelo naselje Novi Perkovci

MJESNI ODBOR-ŠIROKO POLJE - obuhvaća cijelo naselje Široko Polje

MJESNI ODBOR-PIŠKOREVCI - obuhvaća cijelo naselje Piškorevci

MJESNI ODBOR-IVANOVCI - obuhvaća cijelo naselje Ivanovci Đakovački

Na području Grada Đakova osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja za život i rad građana.

Područja mjesnih odbora utvrđuju se posebnom odlukom koju donosi Gradsko vijeće.

Mjesni odbor je pravna osoba.

MJESNI ODBORI NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA

VMO BRAĆA RIBAR

 1. Dragan Bošnjak, predsjednik
 2. Željko Miličević, potpredsjednik
 3. Ivan Drenjančević, član
 4. Danko Kočiš, član
 5. Goran Polgar, član

VMO CENTAR

 1. Josip Tomičić, predsjednik
 2. Domagoj Lulić, potpredsjednik
 3. Stipe Drmić, član
 4. Vesna Weiss-Rogoz, članica
 5. Anto Perić, član

VMO SJEVER-DRAČICE

 1. Damir Iletić, predsjednik
 2. Luca Jukić, potpredsjednica
 3. Ivan Bilandžić, član
 4. Ivica Župan, član
 5. Hrvoje Pavković, član

VMO KOLODVOR

 1. Zvonko Plavčić, predsjednik
 2. Jasna Dragićević, potpredsjednica
 3. Pero Mišković, član
 4. Branko Omazić, član
 5. Miroslav Novaković, član

 VMO MATIJA GUBEC

 1. Damir Galeković, predsjednik
 2. Tomislav Ćurić, potpredsjednik
 3. Perica Kovačić dr.med., član
 4. Mario Plavčić, član
 5. Vlatka Berc, članica

VMO GABRO HES

 1. Tomislav Drmić, predsjednik
 2. Vjekoslav Habada, potpredsjednik
 3. Ante Milković, član
 4. Darko Banović, član
 5. Ankica Mandić, članica

VMO REGAL VAJS

 1. Vjekoslav Bačić, predsjednik
 2. Stanislav Živković, potpredsjednik
 3. Marin Hrastović, član
 4. Stjepan Hrga, član
 5. Matea Sopta, članica 

VMO SELCI ĐAKOVAČKI

 1. Marko Brataljenović, predsjednik
 2. Mario Obrovac, potpredsjednik
 3. Ivan Majdančić, član
 4. Đuro Šerfezi, član
 5. Nada Denić, članica

 VMO KUŠEVAC

 1. Franjo Drenjančević, predsjednik
 2. Katica Vrbešić, potpredsjednica
 3. Franjo Milković, član
 4. Anita Lučić, članica
 5. Stipo Grbeša, član

VMO IVANOVCI

 1. Ivan Drobina, predsjednik
 2. Robert Išasegi, potpredsjednik
 3. Mile Bašić, član
 4. Tomislav Truntić, član
 5. Ivica Lulić, član

VMO ŠIROKO POLJE

 1. Pavo Kovačević, predsjednik
 2. Miroslav Džambić, potpredsjednik
 3. David Milić, član
 4. Miroslav Marinčić, član
 5. Josip Zeko

VMO BUDROVCI

 1. Dejan Hil, predsjednik
 2. Igor Kedačić, potpredsjednik
 3. Tomislav Vuković, član
 4. Ivan Budrovac, član
 5. Darko Skorup, član

VMO ĐURĐANCI

 1. Marko Carević, predsjednik
 2. Jelena Marinović, potpredsjedica
 3. Josip Drašković, član
 4. Domagoj Bionda, član
 5. Josip Karajko, član

VMO PIŠKOREVCI

 1. Zlatko Mezeji, predsjednik
 2. Marija Bartolović, potpredsjednica
 3. Stjepan Ripić, član
 4. Jozo Milić, član
 5. Luka Tomić, član

VMO NOVI PERKOVCI

 1. Ivan Adrić, predsjednik
 2. Marina Šarčević, potpredsjednica
 3. Vladimir Ferić, član
 4. Goran Ferić, član
 5. Tomislav Ferić, član