Up

Popis izdanih potvrda u vezi s evidencijom uporabe poljoprivrednog zemljišta u ARKOD sustav

           

 Popis izdanih potvrda sukladno Preporuci za rad Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u vezi s evidentiranjem uporabe zemljišta u ARKOD sustav:

1. Potvrda od 10. studenoga 2022. godine, KLASA: 320-02/22-01/84, URBROJ: 2158-4-01/4-22-2 na temelju zahtjeva Aleksandra Uzelca, Nikole Tesle 3, Đakovo,

2.  Potvrda od 10. studenoga 2022. godine, KLASA: 320-02/22-01/91, URBROJ: 2158-4-01/4-22-2 na temelju zahtjeva Mate Brlošića, B. J. Jelačića, Piškorevci,

3.   Potvrda od 19. prosinca 2022. godine, KLASA: 320-02/22-01/103, URBROJ: 2158-4-01/4-22-2 na temelju zahtjeva Josipa Tomičića, Ulica I. Račana 11, Đakovo,

4.   Potvrda od 19. prosinca 2022. godine, KLASA: 320-02/22-01/104, URBROJ: 2158-4-01/4-22-2 na temelju zahtjeva Ivana Munjića, A. Starčevića 130, Kuševac,

5.   Potvrda od 19. prosinca 2022. godine, KLASA: 320-02/22-01/105, URBROJ: 2158-4-01/4-22-2 na temelju zahtjeva Josipa Munjića, Đakovačka 165, Ivanovci Đakovački,

6.   Potvrda od 19. prosinca 2022. godine, KLASA: 320-02/22-01/106, URBROJ: 2158-4-01/4-22-2   na   temelju   zahtjeva   Tomislava   Munjića,  Đakovačka  165,   Ivanovci   Đakovački,

7.   Potvrda od 19. prosinca 2022. godine, KLASA: 320-02/22-01/107, URBROJ: 2158-4-01/4-22-2 na temelju zahtjeva Slavka Lozića, Rapska 8, Đakovo,

8.   Potvrda od 19. prosinca 2022. godine, KLASA: 320-02/22-01/110, URBROJ: 2158-4-01/4-22-2 na temelju zahtjeva Željka Juhasa, B. J. Jelačića 87, Selci Đakovački.

9.   Potvrda od 30. prosinca 2022. godine, KLASA: 320-02/22-01/112, URBROJ: 2158-4-01/4-22-2 na temelju zahtjeva Željka Čveka, A. Starčevića 57, Kuševac,

10. Potvrda od 30. prosinca 2022. godine, KLASA: 320-02/22-01/113, URBROJ: 2158-4-01/4-22-2 na temelju zahtjeva Stjepana Kristeka, Stanka Lehote 56, Budrovci,

11. Potvrda od 30. prosinca 2022. godine, KLASA: 320-02/22-01/114, URBROJ: 2158-4-01/4-22-2 na temelju zahtjeva Zdenka Kristeka, Trg M. Gupca 3 A, Budrovci.

12. Potvrda od 24. siječnja 2023. godine, KLASA: 320-02/23-01/2, URBROJ: 2158-4-01/4-23-2 na temelju zahtjeva Joze Vrtarića, Nikole Šubića Zrinskog 34, Piškorevci,

13. Potvrda od 13. veljače 2023. godine, KLASA: 320-02/23-01/7, URBROJ: 2158-4-01/4- 23-2 na temelju zahtjeva Veronike Novaković, B. J. Jelačića 89, Satnica Đakovačka,

14. Potvrda od 20. veljače 2023. godine, KLASA: 320-02/23-01/10, URBROJ: 2158-4-01/4-23-2 na temelju zahtjeva Antuna Cestara, Mrzović, Crna bara 22,

15. Potvrda od 1. ožujka 2023. godine, KLASA: 320-02/23-01/11, URBROJ: 2158-4-01/4-23-2 na temelju zahtjeva Franje Pavića, S. Radića 60, Kuševac,

16. Potvrda od 8. ožujka 2023. godine, KLASA: 320-02/23-01/12, URBROJ: 2158-4-01/4-23-3 na temelju zahtjeva Mate Mikuša, Bana Josipa Jelačića 6, Piškorevci,

17. Potvrda od 8. ožujka 2023. godine, KLASA: 320-02/23-01/13, URBROJ: 2158-4-01/4-23-2 na temelju zahtjeva Ivice Ručevića, Stjepana Radića 15, Budrovci,

18. Potvrda od 9. ožujka 2023. godine, KLASA: 320-02/23-01/14, URBROJ: 2158-4-01/4-23-2 na temelju zahtjeva Marija Privare, Stjepana Radića 42, Piškorevci,

19. Potvrda od 9. ožujka 2023. godine, KLASA: 320-02/23-01/15, URBROJ: 2158-4-01/4-23-2 na temelju zahtjeva Marija Privare, Stjepana Radića 42, Piškorevci,

 20. Potvrda  od  24. ožujka  2023. godine,  KLASA: 320-02/23-01/17,  URBROJ: 2158-4-01/4-23-2  na  temelju  zahtjeva  Tomislava  Pilipovića,  I.  L.  Ribara 66, Vučevci, Viškovci.

21.Potvrda  od  16. svibnja  2023. godine,  KLASA: 320-02/23-01/16, URBROJ: 2158-4-01/4-23-5    na    temelju    zahtjeva   Josipa  Brataljenovića,   B.  J.  Jelačića 60,  Selci Đakovački,

22. Potvrda od 16. svibnja 2023. godine, KLASA: 320-02/23-01/28, URBROJ: 2158-4-01/4-23-4 na temelju zahtjeva Tomislava Mitrovića, I. L. Ribara 66, Vučevci,

23. Potvrda  od  17. svibnja  2023. godine,  KLASA: 320-02/23-01/27, URBROJ: 2158-4-01/4-23-4   na   temelju   zahtjeva   Marija Milušića,   J. J. Strossmayera , Piškorevci.

 24. Potvrda  od  16. svibnja  2023.  godine,  KLASA: 320-02/23-01/30,  URBROJ:  2158-4-01/4-23-4 na  temelju   zahtjeva  Mate Muhara, Budrovci, S. Lehote 44

Ukoliko neka pravna ili fizička osoba obavijesti Grad Đakovo da osporava izdanu potvrdu, Grad Đakovo će bez odgode obavijestiti Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstvo poljoprivrede, uz dostavu zaprimljene obavijesti.

                                                                                   Upravni odjel za gospodarstvo i financije