In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Đakova

 

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD ĐAKOVO

Odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje

KLASA: 350-01/14-01/14

URBROJ: 2121/01-03-01-14-

Ðakovo, 4. kolovoza  2014. g.

 

 

Sukladno članku 88. stavku 1. i članku 113. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13.) i Odluci o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova 8/14.) Odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Grada Đakova objavljuje

 

OBAVIJEST ZA JAVNOST

o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Đakova

 

Temeljem članka 86. stavka 1. i članka 113. stavka 1.  Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13.) te članka 32. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova 6/09., 3/13. i 2/13) Gradsko vijeće Grada Đakova na 9. sjednici održanoj 2. srpnja 2014. godine donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova 8/14.). Razlozi izmjena i dopuna navedeni su u članku 2. Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Đakova.

 

Uvid u Odluku o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Đakova i detaljnije obavijesti o tijeku postupka izrade mogu se dobiti u Odjelu za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Grada Đakova, Trg dr. F. Tuđmana 4, telefon: 031/840442.

 

Odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje