In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u vrijeme održavanja Svjetskog prvenstva u nogometu 2014. godine i manifestacije „Đakovački vezovi“

Na temelju članka 9. i 10. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Službeni glasnik Grada Ðakova, br. 7/09.) gradonačelnik Grada Ðakova, donosi 

 

O D L U K U 

 

o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u vrijeme održavanja Svjetskog prvenstva u nogometu 2014. godine i manifestacije „Đakovački vezovi“

 

 

Članak 1.

U vrijeme održavanja Svjetskog prvenstva u nogometu 2014. godine odnosno u razdoblju od 12. lipnja do 13. srpnja 2014.g. ugostiteljski objekti na području Grada Đakova mogu raditi do 03,00 sata.

 

 

Članak 2.

U vrijeme održavanja manifestacije „Đakovački vezovi“, a između 30. lipnja i 01. srpnja (sa ponedjeljka na utorak), 04. i 05. srpnja (petak na subotu), 05. i 06. srpnja (subota na nedjelju) i 06. i 07. srpnja (nedjelja na ponedjeljak) 2014. g. mogu raditi do 4 sata ujutro.

 

 

Članak 3.

Radno vrijeme određeno člankom 1. i 2. ove Odluke vrijedi i za ugostiteljske usluge izvan ugostiteljskih objekata, terase ispred ugostiteljskih objekata, Strossmayerovom parku, Vezovskom šatoru

 

 

Članak 4.

Ova Odluka ima se objaviti u Službenome glasniku Grada Đakova.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD ÐAKOVO

Gradonačelnik

 

 

KLASA: 335-01/14-01/13

URBROJ: 2121/01-03-02-14-1

Ðakovo, 12. svibnja 2014. g.

 

G R A D O N A Č E L N I K

Zoran Vinković, ing.