In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Obavijest Agencije za poljoprivredno zemljište

KLASA: 320-02/13-02/303

URBROJ: 370-06/06-14-4

Zagreb, 13. siječnja 2014.

Na  temelju  odredbe  članka  50.  stavka  3.  Zakona  o  poljoprivrednom  zemljištu

(„Narodne novine“, broj 39/2013) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

O B A V I J E ST

o podnesenom  valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Đakova.

Na   temelju   članka   50.   stavka   1.   Zakona   o   poljoprivrednom   zemljištu   prodaje   se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno tehnoloških cjelina, čija veličina u Kontinentalnoj regiji Republike Hrvatske nije veća od 1 ha, koje je označeno kao

 

k.č.br. 351 u k.o. Piškorevci, oranica Selište,

površine 0,7044 ha, čija utvrđena tržišna cijena iznosi 26.736,92 kn.

 

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji.

 

Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište. (www.zemljiste.mps.hr) Zahtjev se dostavlja na adresu: Agencija za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara  78,  s  naznakom:  „Zahtjev  za  prodaju  izravnom  pogodbom  poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske  na području Grada Đakova – za k.č.br. 351 u k.o. Piškorevci“.

Ako je više osoba podnijelo  valjani  zahtjev  s pripadajućom  dokumentacijom  za prodaju navedenog poljoprivrednog zemljišta  u  vlasništvu države izravnom  pogodbom  do  objave obavijesti, odnosno u roku od 15 dana od objave obavijesti, kupac se utvrđuje javnim nadmetanjem, sukladno Pravilniku o postupku javnog nadmetanja za utvrđivanje najpovoljnijeg  ponuditelja  na  javnom  pozivu  za  dodjelu  poljoprivrednog  zemljišta  u vlasništvu  Republike  Hrvatske  u  zakup  i  zakup  za  ribnjake  („Narodne  novine“,  broj

120/2013)

Odluku o prodaji izravnom pogodbom donosi Agencija. Na osnovi odluke ravnatelj Agencije u ime Republike Hrvatske i kupac sklapaju ugovor o prodaji u pisanom obliku. Agencija će o Odluci pisano obavijestiti podnositelje zahtjeva.

AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

 

 

 

 

 

 

*P/5432605*