In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Vijesti iz grada
Vijesti iz grada

Vijesti iz grada (91)

Najnovije vijesti iz grada na portalu

Odbor za kreditiranje i stipendiranje učenika i studenata i Gradonačelnik Grada Đakova, objavljuju liste prvenstva za dodjelu kredita studentima i učenicima, te stipendija za školsku godinu 2017./2018.


LISTA PRVENSTVA  - krediti (studenti) - Preuzmite dokumentaciju!

LISTA PRVENSTVA  - krediti (učenici) - Preuzmite dokumentaciju!

LISTA PRVENSTVA  - stipendije (studenti) - Preuzmite dokumentaciju!

Odbor za kreditiranje i stipendiranje učenika i studenata i Gradonačelnik Grada Đakova, objavljuju natječaje za dodjelu kredita i stipendija za školsku godinu 2017./2018.


Natječaj krediti (studenti) - Preuzmite dokumentaciju!

Natječaj krediti (učenici) - Preuzmite dokumentaciju!

Natječaj stipendije (studenti) - Preuzmite dokumentaciju!

Temeljem članka 7. Pravilnika o kreditiranju učenika s području Grada Ðakova, te članka 7. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Đakova i članka 13. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đakova za 2016. godinu, Odbor za kreditiranje i stipendiranje učenika i studenata i Gradonačelnik Grada Đakova, objavljuju natječaje za dodjelu kredita i stipendija za školsku godinu 2016./2017.


Natječaj krediti (studenti) - Preuzmite dokumentaciju!

Natječaj krediti (učenici) - Preuzmite dokumentaciju!

Natječaj stipendije (studenti) - Preuzmite dokumentaciju!

R E P U B L I K A    H R V A T S K A

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD ĐAKOVO

Odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje

KLASA: 350-01/14-01/11

URBROJ: 2121/01-03-01-14-

Ðakovo, 4. kolovoza  2014. g.

 

 

Sukladno članku 88. stavku 1. i članku 113. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13.) i Odluci o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova 8/14.) Odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Grada Đakova objavljuje

 

OBAVIJEST ZA JAVNOST

o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova

Temeljem članka 86. stavka 1. i članka 113. stavka 1.  Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13.) te članka 32. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova 6/09., 3/13. i 2/13) Gradsko vijeće Grada Đakova na 9. sjednici održanoj 2. srpnja 2014. godine donijelo je Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova 8/14.). Razlozi izmjena i dopuna navedeni su u članku 2. Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova.

 

Uvid u Odluku o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova i detaljnije obavijesti o tijeku postupka izrade mogu se dobiti u Odjelu za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Grada Đakova, Trg dr. F. Tuđmana 4, telefon: 031/840442.

 

Odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje 

 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »

Stranica 1 od 23