In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

R E P U B L I K A H R V A T S K A

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD ÐAKOVO

Odjel za komunalne djelatnosti

i prostorno uređenje

KLASA: 350-01/16-01/3

URBROJ: 2121/01-03-03-16-2

Ðakovo, 12. travnja 2016. godine

 

Na temelju Zaključka Gradskog vijeća Grada Đakova o pokretanju postupka Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova 1/16.) Odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Grada Đakova objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za izmjene i dopune

Prostornog plana uređenja Grada Đakova

 

 

1. Javni poziv za podnošenje prijedloga za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Đakova trajat će od 13. travnja do 28. travnja 2016. godine.

 

2. Za vrijeme trajanja javnog poziva sve zainteresirane osobe (građani, pravne osobe, udruge) mogu dostaviti zahtjeve i prijedloge koji obavezno moraju sadržavati:

- pisani podnesak s obrazloženjem

- kopija katastarskog plana područja za koje se podnosi zahtjev

- posjedovni list

 

3. Zahtjevi i prijedlozi za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Đakova mogu se predati u pisanom obliku neposredno u pisarnicu ili poštom zaključno s danom 28. travnja 2016.g. na adresu: Grad Đakovo, Trg dr. F. Tuđmana 4.

 

4. Zahtjevi i prijedlozi koji nisu potpuni i dostavljeni u roku, neće se uzeti u razmatranje.

  • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »

Stranica 1 od 133