In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Odluka o određivanju prostora za održavanje predizbornih aktivnosti

 

Temeljem članka 39. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/09., 3/12. i 2/13.) gradonačelnik Grada Đakova donosi

 

O D L U K U

o određivanju prostora za održavanje predizbornih aktivnosti političkih stranaka i

kandidata grupe birača u vrijeme izborne promidžbe za lokalne izbore

I.

Ovom Odlukom određuju se prostori za održavanje predizbornih aktivnosti političkih stranaka i kandidata grupe birača u vrijeme izborne promidžbe za lokalne izbore.

 

II.

Predizborne aktivnosti mogu se održavati u Gradsko nastavno-športskoj dvorani, dvorani Centra za kulturu, mjesnim domovima u prigradskim naseljima i u Ulici pape Ivana Pavla II. u Đakovu.

 

III.

Naknada za korištenje Gradske nastavno-športske dvorane određuje se u iznosu od 2.000,00 kn i uplaćuje se na žiroračun gradskog društva Cito d.o.o. Đakovo.

Naknada za korištenje dvorane Centra za kulturu iznosi 1.000,00 kn i uplaćuje se na žiroračun Centra za kulturu.

Ostali prostori iz točke II. ove Odluke daju se na korištenje bez naknade.

 

IV.

Odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Grada Đakova na zahtjev korisnika izdaje odobrenje za korištenje prostora koji se daju na korištenje bez naknade.

 

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ima se objaviti u Službenome glasniku Grada Đakova.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD ĐAKOVO

GRADONAČELNIK

 

KLASA:011-01/13-01/02

URBROJ:2121/01-01-04-13-1

Đakovo, 16. travnja 2013. godine

 

G R A D O N A Č E L N I K

Zoran Vinković, ing.