In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Zaključak o davanju suglasnosti na cijene ulaznica za gradski bazen u Đakovu

 

 

 

Na temelju članka 12. Odluke o gospodarenju gradskim bazenom (Službeni glasnik Grada Ðakova, br. 1/02.) i članka 39. Statuta Grada Ðakova (Službeni glasnik Grada Ðakova, br. 6/09.)  gradonačelnik Grada Ðakova  donosi

 

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na cijene ulaznica za gradski bazen u Ðakovu


I.

 

Grad Ðakovo daje Ðakovačkom vodovodu d.o.o. Ðakovo suglasnost na  cijene ulaznica na Gradskom bazenu u Ðakovu u kupališnoj sezoni 2011. godine  tako da cjenik usluga glasi:

 

CIJENE ULAZNICA

 

1.Pojedinačna cijena ulaznica za:

a) odrasle                             5,00 kuna

b) djeca (do 15 godina)     5,00 kuna

2.Mjesečna cijena ulaznica za:

a) odrasle                            50,00 kuna

b) djeca (do 15 godine)     50,00 kuna

3.  Cijena ulaznica za cijelu sezonu za:

a) odrasle                            100,00 kuna

b) djeca (do 15 godina)    100,00 kuna

 

4. Oslobođena su plaćanja ulaznica djeca koja su korisnici socijalne skrbi.

Ðakovački vodovod d.o.o. izdat će djeci - korisnicima socijalne skrbi ulaznicu za cijelu sezonu na temelju potvrde Centra za socijalnu skrb.

 

II.

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. lipnja 2011.g. i ima se objaviti u Službenome glasniku Grada Đakova.

KLASA: 363-01/11-01/115
URBROJ: 2121/01-03-02-11-2
Ðakovo, 20. travnja 2011.g.
GRADONAČLENIK
Zoran Vinković, ing., v.r.