In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Zajednica športskih udruga


 

Obzirom da je športska djelatnost civilizacijsko dostignuće utemeljeno na ljudskim potrebama i sposobnostima, ta je društvena djelatnost  u Hrvatskoj proglašena djelatnošću od posebnog interesa. Ustavom Republike Hrvatske utvrđena je obveza države da potiče skrb o športu, pa tako i Grad Đakovo sredstvima iz godišnjeg proračuna sufinancira športsku djelatnost, a Programom javnih potreba u športu iskazuje opredjeljenje u ovoj značajnoj društvenoj djelatnosti.

 

 

Šport na području Republike Hrvatske, pa tako i našega Grada, djeluje temeljem Zakona o udrugama (NN br. 88/01), Zakona o športu (NN br. 71/06) i drugih zakona koji su u svezi sa športskom djelatnosti.

 

Javne potrebe u športu, za koje se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Đakova, utvrđene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje su od značenja za Grad Đakovo, a to su:

·         poticanje i promicanje športa;

·         provođenje športske aktivnosti djece, mladeži i studenata;

·         djelovanje i usklađivanje aktivnosti svojih članica;

·         športske pripreme, domaća i međunarodna natjecanjima, te općom i zdravstvenom zaštitom športaša;

·         vođenje kadrovske politike angažiranjem osoba za obavljanje stručnih poslova u športu;

·         športsko-rekreacijske aktivnosti građana;

·         športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom;

·         objedinjavanje i usklađenje programa športa, te predlaganje programa športa i sudjelovanje u njegovom ostvarenju;

 

Zajednica športskih udruga Grada Đakova, izrađuje Prijedlog Programa (čl. 48. st. 3. Zakona o športu) i podnosi izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu na području grada Đakova  i utrošku financijskih sredstava predstavničkom tijelu Grada (čl. 76. st. 7. Zakona o športu).

 

USTROJ  ŠPORTA

Najviše športsko tijelo u našem Gradu, Zajednica športskih udruga  je, temeljem zakonskih odredaba (čl.48. st. 2. Zakona o športu), objedinila 33 športska kluba i 5 športskih udruga s cca 4.500 športaša.

 

FINANCIRANJE  ŠPORTA

Prema Zakonu o športu (čl. 74 stavak 1. Zakona o športu), osnovu financiranja športa čine prihodi koje pravne i fizičke osobe (koje obavljaju športsku djelatnost) ostvare obavljanjem športske djelatnosti, članarine koje ostvaruju športske udruge, dio prihoda od priređivanja igara na sreću i sredstava kojima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i država pomažu obavljanje športskih djelatnosti.

 

U praksi jedini siguran oblik financiranja, odnosno sufinanciranja, bila su izdvajanja iz Proračuna grada Đakova i Proračuna Županije osječko-baranjske.

Učitavanje ...