In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Vijesti

Vijesti (132)

Najnovije vijesti na portalu

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

G R A D   Đ A K O V O

GRADSKO VIJEĆE

P R E D S J E D N I K

KLASA: 021-01/17-01/1

UR BROJ:  2121/01-01-01-17-1

Đakovo, 13. ožujka 2017.g.

 

Temeljem članka 35. Poslovnika o radu  Gradskog vijeća Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/09.  i 3/13.)

 

S A Z I V A M

26. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐAKOVA

za

20. (ponedjeljak) OŽUJKA 2017. GODINE U 9,00 sati

u velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Đakova, Trg dr. Franje Tuđmana 4.

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. AKTUALNI SAT – PITANJA I PRIJEDLOZI

 2. USVAJANJE ZAPISNIKA 24. i 25.  SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐAKOVA ODRŽANE 21. STUDENOGA i 22. PROSINCA 2016. GODINE

 3. PRIJEDLOG:

a) GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENU PRORAČUNA GRADA ĐAKOVA ZA 2016. GODINU

b) ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA ĐAKOVA ZA 2016. GODINU

c) ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU ĐAKOVU ZA 2016. GODINU

d) ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA USTANOVA U KULTURI ZA 2016. GODINU KOJIMA JE GRAD ĐAKOVO OSNIVAČ

e) ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU I OSTVARIVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA ZA 2016. GODINU

f) ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O REALIZACIJI PROGRAMA U DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA, KULTURE, TEHNIČKE KULTURE, SUFINANCIRANJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD ĐAKOVO, UDRUGA INVALIDA I HUMANITARNIH UDRUGA TE UDRUGA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA ZA 2016. GODINU

4. PRIJEDLOG STATUTARNE ODLUKE O IZMJENI STATUTA GRADA ĐAKOVA

5. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI  JAVNIH  PRIZNANJA GRADA ĐAKOVA ZA 2017. GODINU

6. PRIJEDLOG

a) ODLUKE O PRIJENOSU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVO ĐAKOVAČKOM VODOVODU D.O.O. ĐAKOVO

b) ODLUKE O PRIJENOSU NEKRETNINA U VLASNIŠTVO CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB ĐAKOVO

7. PRIJEDLOG:

a) ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI UNIVERZALU D.O.O., ĐAKOVO NA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT UREĐENJA I REKONSTRUKCIJE OKOLIŠA I STAZA NA MJESNOM GROBLJU U IVANOVCIMA ĐAKOVAČKIM, U OKVIRU PODMJERE 7.4. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“ ZA TIP OPERACIJE 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU „ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

b) ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI  NA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT  IZGRADNJE DJEČJEG IGRALIŠTA U SELCIMA ĐAKOVAČKIM, U OKVIRU PODMJERE 7.4. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“ ZA TIP OPERACIJE 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU „ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

8. PRIJEDLOG:

a) ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU ĐAKOVAČKOG VODOVODA D.O.O. ĐAKOVO ZA 2016. GODINU

b) ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU UNIVERZALA  D.O.O. ĐAKOVO ZA 2016. GODINU

c) ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU PODUZETNIČKOG CENTRA CITA D.O.O. ĐAKOVO ZA 2016. GODINU

9. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POKRETANJU INICIJATIVE ZA OSNIVANJE NASELJA POD NAZIVOM  PISAK ĐAKOVAČKI

10.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA ORGANIZACIJSKOG ODBORA O PROGRAMU I FINANCIJSKOM PLANU 51. ĐAKOVAČKIH VEZOVA

Molimo nazočnost sjednici, a eventualne spriječenosti opravdati na telefon broj

840-444 tajniku Grada.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Goran Soldo, mag. oec.

Temeljem Programa sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja na području Grada Đakova, kojega je donio gradonačelnik Grada Đakova 03. ožujka 2017. godine, a sukadno Programu razvoja i poticanja poljoprivrede, gospodarstva i turizma grada Đakova za 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Đakova br. 6/16), Povjerenstvo za dodjelu financijskih potpora u svrhu zapošljavanja i samozapošjavanja na području Grada Đakova, raspisuje JAVNI POZIV za sufinanciranje zapošljavanja i samozapošljavanja na području grada Đakova.

Komletnu dokumentaciju navedenog Javnog poziva (.pdf) možete preuzeti na navedenom linku:

Temeljem članka 12. i 15. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ðakova (“Službeni glasnik Grada Ðakova”, br. 10/09.) Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Ðakova POZIVA građane, poduzeća, udruge i druge pravne osobe, te njihova tijela i mjesne odbore na podnošenje prijedloga za dodjelu “GODIŠNJE NAGRADE GRADA ÐAKOVA”

PREUZMITE PDF. POZIV!

 

Temeljem članka 19. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ðakova (“Službeni glasnik Grada Ðakova”, br. 10/09.) Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Ðakova POZIVA građane, poduzeća, udruge i druge pravne osobe, te njihova tijela i mjesne odbore na podnošenje prijedloga za dodjelu “POVELJE ZAHVALNOSTI”

PREUZMITE PDF. POZIV! 

 

Temeljem članka  8. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ðakova (“Službeni glasnik Grada Ðakova”, br. 10/09.) Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Ðakova POZIVA građane, poduzeća, udruge i druge pravne osobe, te njihova tijela i mjesne odbore na podnošenje prijedloga za dodjelu “NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO”

PREUZMITE PDF. POZIV!

Petak, 20 Siječanj 2017 11:58 Napisano od Grad Đakovo

Obavijest svim Udrugama s područja Grada Đakova

Podsjećamo sve Udruge s područja Grada Đakova da je krajnji rok za dostavu izvješća o radu u 2016. godini, 31. siječanj 2017. godine. S tim u vezi molimo Vas da popunjen obrazac dostavite u Odjel društvenih djelatnosti Grada Đakova, soba 21. Obrazac možete popunjavati i kompjuterski, te ga takvog dostaviti do navedenog roka.

Srijeda, 21 Prosinac 2016 07:05 Napisano od Grad Đakovo

Sazvana 25. sjednica Gradskog vijeća

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

G R A D Đ A K O V O

GRADSKO VIJEĆE

P R E D S J E D N I K

KLASA: 021-01/16-01/11

UR BROJ: 2121/01-01-01-16-1

Đakovo, 20. prosinca 2016.g.

 

Temeljem članka 35. i 36. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/09. i 3/13.)

 

S A Z I V A M

25. (TEMATSKU) SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐAKOVA

za

22. (četvrtak) PROSINCA 2016. GODINE U 9,30 sati

u velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Đakova, Trg dr. Franje Tuđmana 4.

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 

 

 1. PRIJEDLOG ODLUKE:
  1. O DOPUNI ODLUKE O NERAZVRSTANIM CESTAMA

 

b. O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT IZGRADNJE NERAZVRSTANE CESTE, VODOVODNE MREŽE, VANJSKE RASVJETE I DTK KANALIZACIJE DO DEPONIJE SMEĆA VITIKA,

U OKVIRU PODMJERE 7.2. „ULAGANJE U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE“

ZA TIP OPERACIJE 7.2.2. „ULAGANJE U GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA“ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

(Popis nerazvrstanih cesta i opis projekta će vijećnicima biti naknadno uručen.)

Molimo nazočnost sjednici, a eventualne spriječenosti opravdati na telefon broj

840-444 tajniku Grada.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Goran Soldo, mag. oec.

Petak, 09 Prosinac 2016 12:13 Napisano od Grad Đakovo

Program "Svome gradu za blagdane"

P R O G R A M SVOME GRADU ZA BLAGDANE 2016. GODINE

19. studeni (subota)

18,00 sati        MJESNI DOM BUDROVCI – STAROGRADSKE PJESME I PLESOVI

20. studeni (utorak)

17,00 sati        HRVATSKI DOM – KAZALIŠNA PREDSTAVA DRAMSKE SEKCIJE KUD-a SKLAD ĐAKOVO

24. studeni (četvrtak)

18,30 sati        MALA VIJEĆNICA GRADA ĐAKOVA – SVEČANA DODJELA NAGRADE JULIJA BENEŠIĆA I POVELJE USPJEŠNOSTI JULIJA BENEŠIĆA

08-14,00 sati   SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA – EKO-ETNO-EDUKATIVNA RADIONICA „EJ, KAD SU STARI SVINJE ŽIROVALI...“

25. studeni (petak)

18,30 sati        DVORANA FLORENTINI – 11. SLAVONSKO-BARANJSKO-SRIJEMSKI HRVATSKI KNJIŽEVNI DANI

19,00 sati        HRVATSKI DOM – OTVORENJE IZLOŽBE SLIKA UDRUGE SLIKARA ĐAKOVŠTINE „SUNCOKRET“

26. studeni (subota)

18,30 sati        TRG dr.FRANJE TUĐMANA – PALJENJE I ADVENTSKE SVIJEĆE

1.prosinca (četvrtak)

15-20 sati        HRVATSKI DOM – KONCERT DOMOLJUBNIH PJESAMA – DJEČJI ŠKOLSKI ZBOROVI – ORGANIZACIJA OSNOVNA ŠKOLA BUDROVCI

2.prosinca (petak)

17,00 sati        HRVATSKI DOM – KAZALIŠNE PREDSTAVE – BJELOVARSKO GRADSKO KAZALIŠTE I PUČKO KAZALIŠTE SINJ U ORGANIZACIJI DRAMSKE SEKCIJE KUD-a SKLAD ĐAKOVO

3.prosinca (subota)

10-12 sati        GRADSKI KORZO – ADVENTSKA VOŽNJA FIJAKEROM DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO

10-12 sati        JAHAONICA DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO – JAHANJE ZA DJECU

17,00 sati        HRVATSKI DOM – DJEČJA SMOTRA FOLKLORA – SAKUD GRADA ĐAKOVA I KUD „ŠIROKOPOLJAC“ ŠIROKO POLJE

18,30 sati        TRG dr.FRANJE TUĐMANA – PALJENJE II ADVENTSKE SVIJEĆE

1.– 23. prosinca

11-23 sata       RESTORANI GRADA ĐAKOVA – „BOŽIĆ U ĐAKOVU, MIRISIMA I OKUSIMA...“ – RESTORANI: CROATIA TURIST, ČIČ MATIN KUTAK, LAGUNA SLAVONICA (HOTEL ĐAKOVO), SOKAK

4. prosinac (nedjelja)

19,00 sati        HRVATSKI DOM – KAZALIŠNA PREDSTAVA GRADSKOG KAZALIŠTA BELI MANASTIR

6. prosinca (utorak)

10,00 sati        HRVATSKI DOM – SVETI NIKOLA U ĐAKOVU – GRAD ĐAKOVO

11,00 sati        PARKIRALIŠTE IZA MALE CRKVE – OTORENJE KLIZALIŠTA, BOŽIĆNA PRIČA ĐAKOVAČKIH UDRUGA, OBRTA, OPG-ova

7. prosinca (srijeda)

9,00 sati          PARKIRALIŠTE IZA MALE CRKVE – KLIZALIŠTE, BOŽIĆNA PRIČA ĐAKOVAČKIH UDRUGA, OBRTA, OPG-ova

8. prosinca (četvrtak)

9,00 sati          PARKIRALIŠTE IZA MALE CRKVE – KLIZALIŠTE, BOŽIĆNA PRIČA ĐAKOVAČKIH UDRUGA, OBRTA, OPG-ova

9. prosinca (petak)

9,00 sati          PARKIRALIŠTE IZA MALE CRKVE – KLIZALIŠTE, BOŽIĆNA PRIČA ĐAKOVAČKIH UDRUGA, OBRTA, OPG-ova

20-01 sati        HOTEL ĐAKOVO – „NIKOLINA ČIZMICA“ – HUMANITARNA VEČERA ZA OBITELJI U POTREBI

10. prosinca (subota)

9,00 sati          PARKIRALIŠTE IZA MALE CRKVE – KLIZALIŠTE, BOŽIĆNA PRIČA ĐAKOVAČKIH UDRUGA, OBRTA, OPG-ova

10-12 sati        GRADSKI KORZO – ADVENTSKA VOŽNJA FIJAKEROM DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO

10-12 sati        JAHAONICA DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO – JAHANJE ZA DJECU U VRIJEME ADVENTA

10-14 sati        AUTO CENTAR MIHOLJEK – IZLOŽBA LEGO KOCKICA – KLUB OBOŽAVATELJA LEGO KOCKICA

16,00 sati        MJESNI DOM PIŠKOREVCI – DJEČJA FOLKLORNA MANIFESTACIJA „SVETA LUCIJA“

18,30 sati        TRG dr.FRANJE TUĐMANA – PALJENJE III ADVENTSKE SVIJEĆE

11. prosinca (nedjelja)

19,30 sati        HRVATSKI DOM – „EFATA – OTVORI SE“ – KONCERT DUHOVNE GLAZBE

11.- 15. prosinca

9,00 sati          PARKIRALIŠTE IZA MALE CRKVE – KLIZALIŠTE, BOŽIĆNA PRIČA ĐAKOVAČKIH UDRUGA, OBRTA, OPG-ova

14. prosinca (srijeda)

18,00 sati        HRVATSKI DOM – MI SMO DJECA VESELA – NASTUPAJU DJECA OSNOVNIH ŠKOLA DO 5. RAZREDA, RITMIČKE SKUPINE I DJEČJI VRTIĆI

15. prosinca (četvrtak)

18,00 sati        HRVATSKI DOM – BOŽIĆNA PRIREDBA – UDRUGA „SLAGALICA“ ĐAKOVO

16. prosinca (petak)

9,00 sati          PARKIRALIŠTE IZA MALE CRKVE – KLIZALIŠTE, BOŽIĆNA PRIČA ĐAKOVAČKIH UDRUGA, OBRTA, OPG-ova

„BOŽIĆNE PJESME U ĐAKOVU“

11. sati – DJEČJI VRTIĆ ZVRK

10-12 sati        GRADSKI KORZO – ADVENTSKA VOŽNJA FIJAKEROM DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO

10-12 sati        JAHAONICA DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO – JAHANJE ZA DJECU U VRIJEME ADVENTA

18,00 sati        HRVATSKI DOM – GODIŠNJI KONCERT KUD-a SKLAD ĐAKOVO

17. prosinca (subota)

9,00 sati          PARKIRALIŠTE IZA MALE CRKVE – KLIZALIŠTE, BOŽIĆNA PRIČA ĐAKOVAČKIH UDRUGA, OBRTA, OPG-ova

16-22 sati        DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO - BOŽIĆNA PRIČA ĐAKOVAČKIH UDRUGA, OBRTA, OPG-ova

 

17,00 sati        JAHAONICA DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO – „BOŽIĆNI BAL LIPICANACA“ – I PREDSTAVA

18,30 sati        TRG dr.FRANJE TUĐMANA – PALJENJE IV ADVENTSKE SVIJEĆE

 

19,00 sati        HRVATSKI DOM – VEČER PUČKIH IGROKAZA – UDRUGA ŠOKACA ĐAKOVŠTINE

20,00 sati        JAHAONICA DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO – „BOŽIĆNI BAL LIPICANACA“ – II PREDSTAVA

18. prosinca (nedjelja)

9,00 sati          PARKIRALIŠTE IZA MALE CRKVE – KLIZALIŠTE, BOŽIĆNA PRIČA ĐAKOVAČKIH UDRUGA, OBRTA, OPG-ova

18,00 sati        HRVATSKI DOM – BOŽIĆNI KONCERT KUD-a TENA ĐAKOVO

19. prosinca (ponedjeljak)

9,00 sati          PARKIRALIŠTE IZA MALE CRKVE – KLIZALIŠTE, BOŽIĆNA PRIČA ĐAKOVAČKIH UDRUGA, OBRTA, OPG-ova

20. prosinca (utorak)

9,00 sati          PARKIRALIŠTE IZA MALE CRKVE – KLIZALIŠTE, BOŽIĆNA PRIČA ĐAKOVAČKIH UDRUGA, OBRTA, OPG-ova

„BOŽIĆNE PJESME U ĐAKOVU“

10,30 sati – DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO

17,30 sati – MSV „BEĆARINE“ KUD-a TENA ĐAKOVO

21. prosinca (srijeda)

9,00 sati          PARKIRALIŠTE IZA MALE CRKVE – KLIZALIŠTE, BOŽIĆNA PRIČA ĐAKOVAČKIH UDRUGA, OBRTA, OPG-ova

22. prosinca (četvrtak)

9,00 sati          PARKIRALIŠTE IZA MALE CRKVE – KLIZALIŠTE, BOŽIĆNA PRIČA ĐAKOVAČKIH UDRUGA, OBRTA, OPG-ova

„BOŽIĆNE PJESME U ĐAKOVU“

19,00 sati - ŽENSKA KLAPA PANNONA

19,00 sati        HRVATSKI DOM – GODIŠNJI KONCERT – UDRUGA ZA PROMICANJE GLAZBENE KULTURE ARIJA

23. prosinca (petak)

9,00 sati          PARKIRALIŠTE IZA MALE CRKVE – KLIZALIŠTE, BOŽIĆNA PRIČA ĐAKOVAČKIH UDRUGA, OBRTA, OPG-ova

„BOŽIĆNE PJESME U ĐAKOVU“

19,00 sati- ŽVS ĐAKOVČANKE

10-12 sati        GRADSKI KORZO – ADVENTSKA VOŽNJA FIJAKEROM DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO

10-12 sati        JAHAONICA DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO – JAHANJE ZA DJECU U VRIJEME ADVENTA

17,00 sati        HRVATSKI DOM – SVEČANA BOŽIĆNA AKADEMIJA EKONOMSKE ŠKOLE BRAĆA RADIĆ ĐAKOVO

23. prosinca 2016. – 10. siječnja 2017.

16-21,30         GRADSKO-NASTAVNO SPORTSKA DVORANA – BOŽIĆNI MALONOGOMETNI TURNIR U ORGANIZACIJI ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA ĐAKOVA I RUKOMETNOG KLUBA ĐAKOVO

24. prosinca (subota)

9,00 sati          PARKIRALIŠTE IZA MALE CRKVE – KLIZALIŠTE, BOŽIĆNA PRIČA ĐAKOVAČKIH UDRUGA, OBRTA, OPG-ova

„BOŽIĆNE PJESME U ĐAKOVU“

11,00 sati –ŽENSKA KLAPA CERTISSA

28. prosinca (srijeda)

18,00 sati        HRVATSKI DOM – IZLOŽBA FOTOGRAFIJA MAJE MUŠKIĆ „GORJANSKE LJELJE“

30. prosinca (petak)

20,00 sati        HRVATSKI DOM – BOŽIĆNO – NOVOGODIŠNJI KONCERT – PUHAČKI ORKESTAR DVD ĐAKOVO

31. prosinca (subota)

21,00 sat         GRADSKI KORZO – SILVESTARSKA NOĆ – GLAZBENI PROGRAM UZ TRADICIONALNI VATROMET

4. siječnja – 5. siječnja 2017.

9-13 sati          OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR – ZIMSKE RADIONICE TEHNIČKE KULTURE

7. siječnja 2017. (subota)

09,00 sati        GRADSKO-NASTAVNO SPORTSKA DVORANA – MEĐUNARODNI KOŠARKAŠKI TURNIR ZA POČETNIKE – SUDIONICI KK SLOBODA TUZLA, KK BELIŠĆE, KK OSJEČKI SOKOL, KK ĐAKOVO

18. siječnja 2017. (srijeda)

18,00 sati        HRVATSKI DOM – IZBOR NAJBOLJIH SPORTAŠA ZA 2016. GODINU

 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »

Stranica 1 od 22