In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Vijesti

Vijesti (135)

Najnovije vijesti na portalu

Na osnovi članaka 95. i 102. stavka 2. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 I 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Đakova donijelo je i objavljuje ODLUKU O ODRŽAVANJU DRUGOG KRUGA GLASOVANJA U IZBORU ZA GRADONAČELNIKA GRADA ĐAKOVA.
Opširnije pogledajte u dokumentu koji se nalazi u privitku!
Dokumentacija za preuzimanje:
ODLUKA 2. KRUG 2017.pdf
Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1 Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Đakova utvrdilo je i objavljuje REZULTATE IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA ĐAKOVA I GRADSKO VIJEĆE GRADA ĐAKOVA.
Opširnije pogledajte u dokumentu koji se nalazi u privitku!
Dokumentacija za preuzimanje:

R E P U B L I K A  H R V A T S K A

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD ÐAKOVO

G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 112-03/17-01/01

URBROJ: 2121/01-03/01-17-3

Ðakovo, 07. travnja 2017. godine

 

- O B A V I J E S T -

PREDMET: Javni poziv

- zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada

Grad Đakovo organizira Program javnog rada u sklopu Mjera aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Pozivaju se nezaposlene osobe zainteresirane za sudjelovanje u Programu javnog rada, a ulaze u ciljane skupine predmetne mjere, da se osobno jave u Grad Đakovo, Trg dr. F. Tuđmana 4, soba broj 4. Prijave se primaju od 10. travnja 2017. godine do 18. travnja 2017. godine.

 

G R A D O N A Č E L N I K

Zoran Vinković, ing.

 

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

G R A D   Đ A K O V O

GRADSKO VIJEĆE

P R E D S J E D N I K

KLASA: 021-01/17-01/1

UR BROJ:  2121/01-01-01-17-1

Đakovo, 13. ožujka 2017.g.

 

Temeljem članka 35. Poslovnika o radu  Gradskog vijeća Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/09.  i 3/13.)

 

S A Z I V A M

26. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐAKOVA

za

20. (ponedjeljak) OŽUJKA 2017. GODINE U 9,00 sati

u velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Đakova, Trg dr. Franje Tuđmana 4.

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. AKTUALNI SAT – PITANJA I PRIJEDLOZI

 2. USVAJANJE ZAPISNIKA 24. i 25.  SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐAKOVA ODRŽANE 21. STUDENOGA i 22. PROSINCA 2016. GODINE

 3. PRIJEDLOG:

a) GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENU PRORAČUNA GRADA ĐAKOVA ZA 2016. GODINU

b) ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA ĐAKOVA ZA 2016. GODINU

c) ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU ĐAKOVU ZA 2016. GODINU

d) ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA USTANOVA U KULTURI ZA 2016. GODINU KOJIMA JE GRAD ĐAKOVO OSNIVAČ

e) ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU I OSTVARIVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA ZA 2016. GODINU

f) ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O REALIZACIJI PROGRAMA U DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA, KULTURE, TEHNIČKE KULTURE, SUFINANCIRANJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD ĐAKOVO, UDRUGA INVALIDA I HUMANITARNIH UDRUGA TE UDRUGA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA ZA 2016. GODINU

4. PRIJEDLOG STATUTARNE ODLUKE O IZMJENI STATUTA GRADA ĐAKOVA

5. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI  JAVNIH  PRIZNANJA GRADA ĐAKOVA ZA 2017. GODINU

6. PRIJEDLOG

a) ODLUKE O PRIJENOSU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVO ĐAKOVAČKOM VODOVODU D.O.O. ĐAKOVO

b) ODLUKE O PRIJENOSU NEKRETNINA U VLASNIŠTVO CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB ĐAKOVO

7. PRIJEDLOG:

a) ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI UNIVERZALU D.O.O., ĐAKOVO NA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT UREĐENJA I REKONSTRUKCIJE OKOLIŠA I STAZA NA MJESNOM GROBLJU U IVANOVCIMA ĐAKOVAČKIM, U OKVIRU PODMJERE 7.4. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“ ZA TIP OPERACIJE 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU „ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

b) ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI  NA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT  IZGRADNJE DJEČJEG IGRALIŠTA U SELCIMA ĐAKOVAČKIM, U OKVIRU PODMJERE 7.4. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“ ZA TIP OPERACIJE 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU „ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

8. PRIJEDLOG:

a) ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU ĐAKOVAČKOG VODOVODA D.O.O. ĐAKOVO ZA 2016. GODINU

b) ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU UNIVERZALA  D.O.O. ĐAKOVO ZA 2016. GODINU

c) ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU PODUZETNIČKOG CENTRA CITA D.O.O. ĐAKOVO ZA 2016. GODINU

9. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POKRETANJU INICIJATIVE ZA OSNIVANJE NASELJA POD NAZIVOM  PISAK ĐAKOVAČKI

10.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA ORGANIZACIJSKOG ODBORA O PROGRAMU I FINANCIJSKOM PLANU 51. ĐAKOVAČKIH VEZOVA

Molimo nazočnost sjednici, a eventualne spriječenosti opravdati na telefon broj

840-444 tajniku Grada.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Goran Soldo, mag. oec.

Temeljem Programa sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja na području Grada Đakova, kojega je donio gradonačelnik Grada Đakova 03. ožujka 2017. godine, a sukadno Programu razvoja i poticanja poljoprivrede, gospodarstva i turizma grada Đakova za 2017. godinu (Službeni glasnik Grada Đakova br. 6/16), Povjerenstvo za dodjelu financijskih potpora u svrhu zapošljavanja i samozapošjavanja na području Grada Đakova, raspisuje JAVNI POZIV za sufinanciranje zapošljavanja i samozapošljavanja na području grada Đakova.

Komletnu dokumentaciju navedenog Javnog poziva (.pdf) možete preuzeti na navedenom linku:

Temeljem članka 12. i 15. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ðakova (“Službeni glasnik Grada Ðakova”, br. 10/09.) Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Ðakova POZIVA građane, poduzeća, udruge i druge pravne osobe, te njihova tijela i mjesne odbore na podnošenje prijedloga za dodjelu “GODIŠNJE NAGRADE GRADA ÐAKOVA”

PREUZMITE PDF. POZIV!

 

Temeljem članka 19. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ðakova (“Službeni glasnik Grada Ðakova”, br. 10/09.) Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Ðakova POZIVA građane, poduzeća, udruge i druge pravne osobe, te njihova tijela i mjesne odbore na podnošenje prijedloga za dodjelu “POVELJE ZAHVALNOSTI”

PREUZMITE PDF. POZIV! 

 

Temeljem članka  8. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Ðakova (“Službeni glasnik Grada Ðakova”, br. 10/09.) Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Ðakova POZIVA građane, poduzeća, udruge i druge pravne osobe, te njihova tijela i mjesne odbore na podnošenje prijedloga za dodjelu “NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO”

PREUZMITE PDF. POZIV!

 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »

Stranica 1 od 23