In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow
Vijesti

Vijesti (139)

Najnovije vijesti na portalu

Srijeda, 12 Srpanj 2017 08:11 Napisano od Grad Đakovo

Izvješće o troškovima lokalnih izbora

Na temelju članka 126. stavka 7. Zakona o lokalnim izborima (NN br. 144/12. i 121/16.) Gradsko izborno povjerenstvo  Grada Đakova objavljuje IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA LOKALNIH IZBORA ODRŽANIH 21. SVIBNJA I 4. LIPNJA 2017. GODINE.
Detaljan troškovnik pogledajte ovdje!

 

Na temelju članka 5. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (Službeni glasnik Grada Ðakova, br. 15/15.) gradonačelnik Grada Ðakova, donosi O D L U K U o radnom vremenu ugostiteljskih objekata u vrijeme održavanja manifestacije „Đakovački vezovi“.

Članak 1.

U vrijeme održavanja manifestacije „Đakovački vezovi“ ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ na području Grada Đakova u razdoblju od 22. do 30. lipnja 2017.g. i 02. do 07. srpnja 2017.g. mogu raditi do 2.00 sata,  a 01. srpnja i u razdoblju od 08. do 10. srpnja 2017. godine mogu raditi do 4.00 sata.

Članak 2.

Radno vrijeme određeno člankom 1. ove Odluke vrijedi i za ugostiteljske usluge izvan ugostiteljskih objekata, terase ispred ugostiteljskih objekata, u Strossmayerovom parku i Vezovskom šatoru.

Članak 3.

Ova Odluka ima se objaviti u Službenome glasniku Grada Đakova.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD ÐAKOVO

Gradonačelnik

 

KLASA: 335-01/17-01/9

URBROJ: 2121/01-06/01-17-1

Ðakovo, 20. lipnja 2017. g.

 

G R A D O N A Č E L N I K

Marin Mandarić, dipl.oec.

 

Ponedjeljak, 26 Lipanj 2017 16:38 Napisano od Grad Đakovo

Video snimka sjednice Gradskog vijeća (16.06.2017.)

Video snimku sjednice Gradskog vijeća Grada Đakova (16.06.2017.) možete pogledati na ovom linku:
Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

Opširnije možete pročitati na linku!
Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu Zakon), nakon provedenog drugog kruga glasovanja u izboru za gradonačelnika Grada Đakova 04. lipnja 2017., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Đakova utvrdilo je i objavljuje KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA GRADONAČELNIKA GRADA ĐAKOVA.
Opširnije pogledajte u dokumentu koji se nalazi u privitku!
Dokumentacija za preuzimanje:
KONAČNI REZUTATI - gradonačelnik 2017.pdf

REPUBLIKA   HRVATSKA

URED DRŽAVNE UPRAVE

U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

PREDSTOJNICA

KLASA: 080-01/17-01/38

URBROJ: 2158-1-17-44

Osijek,  06. lipnja 2017.

 

Na temelju članka  87. stavak  1.  Zakona  o lokalnim izborima (,,Narodne  novine" broj  144/12  i  121/16)  i Odluke  Ministarstva uprave  Republike  Hrvatske  KLASA:  023-01/17-01/217,   URBROJ:   515-02-02-01/1-17-15   od  25.  svibnja  2017.   godine,   predstojnica  Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji  s a z i v a

 

I. KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐAKOVA

za  16. lipnja (petak) 2017. godine u 09,00 sati u Đakovu,  Trg dr. Franje Tuđmana 4, Velika gradska vijećnica,  za koju se utvrđuje slijedeći

DNEVNI   RED

1.    Izbor predsjednika i članova Mandatne  komisije

2.   Izvješće Mandatne  komisije - svečana prisega članova Gradskog  vijeća

3.    Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje

4.    Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća

 

PREDSTOJNICA

Andrijana Ćelap

 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »

Stranica 1 od 24