In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Priopćenje Gradonačelnika o održanoj 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Đakova

Ocijeni članak
(0 glasova)

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A

OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD ĐAKOVO

 

SREDSTVIMA JAVNOG PRIOPĆAVANJA

 

Priopćenje za javnost – Odluke sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Đakova

 

Gradsko vijeće Grada Đakova na je sjednici održanoj u subotu 10.02.2018. godine većinom podignutih ruku usvojilo novi Statut Grada Đakova, donesena je Odluka o osnivanju Poduzetničkog centra Đakovo d.o.o., usvojena je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, kao i točke koje se uz to vežu. Riječ je o novom sustavu odvoza i naplate koji treba zaživjeti najkasnije do 1. studenog ove godine. Građani će, kako su pojasnili gradonačelnik Marin Mandarić i direktor Univerzala Stjepan Ripić, imati četiri kante: zelenu koju i sada imaju za miješani komunalni otpad, žutu za plastiku i plavu za papir, a plan je nabaviti i smeđu kantu za biorazgradivi otpad koji će se odvoziti svaki tjedan kao i otpad u zelenoj kanti. Jednom mjesečno će se odvoziti papir i plastika. Cijena će sadržavati fiksni dio koji neće ovisiti o broju odvoza, dok će varijabilni dio ovisiti isključivo o broju odvoza otpada u zelenoj kanti. Zaključak je da će u zelenoj kanti ostajati manje otpada budu li ga građani više sortirali odnosno odvajali i odvozili u reciklažna dvorišta. Samim time i naknada će biti manja. Do 1. studenog moraju se ispuniti svi potrebni preduvjeti kao što su čipiranje kanti, opremanje kamiona i nabava softvera. Sve do tada primjenjivat će se sadašnji cjenik.


Na sjednici je usvojena i izmjena Odluke o komunalnoj naknadi. Time je omogućeno tromjesečno plaćanje komunalne naknade za stambeni prostor, obuhvaćene su i nove izgrađene ulice u kojima je u tijeku izgradnja novih objekata, čime se povećavaju prihodi po osnovi komunalne naknade. Usvojenom izmjenom Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti produženo je radno vrijeme u vrijeme vikenda i blagdana skupini objekata jednostavnih usluga i to od 6.00 do 24:00 sata, a s petka na subotu, subotu na nedjelju i dane uoči praznika i blagdana, najdulje do 6.00 sati.

 

 

Svemu tome prethodio je aktualni sat tijekom kojeg su vijećnici postavljali pitanja. Između ostaloga zanimalo ih je što je sa najavljenom gradnjom dviju škola, ekonomskom i glazbenom, na što je gradonačelnik Marin Mandarić rekao kako se trentno razmatraju i druge opcije, kao što su dogradnja još jednog krila postojeće srednje škole ili dogradnja još jednog kata, a sve zbog ograničenih sredstava za izgradnju novih škola kojima raspolaže Županija. Postavilo se i pitanje zbog čega ovogodišnji prigodni kalendar nije tiskala đakovačka tvrtka koja je to već godinama radila i zašto izvođenje radova i pružanje usluga za Grad ne rade isključivo lokalni poduzetnici i obrtnici. Na to je gradonačelnik odgovorio kako je istina da je promijenjen dobavljač prigodnih kalendara, jer je novi dobavljač cjenovno znatno povoljniji. Također je naglasio kako više nitko nema monopol i ekskluzivno pravo na poslove sa Gradom, kako je to bilo prije. Točno se znalo koji je to uski krug tvrtki i obrtnika koji su radili poslove za Grad, a ostale se nije uključivalo u natječaje niti ima je pružena mogućnost da rade. Sada pristup poslovima za Grad imaju svi domaći poduzetnici. Opet se postavilo pitanje visine plaća gradonačelnika i njegovih zamjenika, na što je zamjenik gradonačelnika Antun Galić odgovorio da to nije ništa novo ni nepoznato. I u prethodnim manadatima bilo je zamjenika koji su profesionalno obavljali dužnosti, sa istom visinom naknade koju i sada imaju zamjenici. Gradonačenik je dodao kako uopće nije sporna visina naknade, niti je tajna, javno je objavljena i i jasno komunicirana na samom početku mandata. Gradska organizacija SDP-a Đakovo i Forum žena SDP-a Đakovo predložili su pristupanje Grada Đakova Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova. Vijeće je tim povodom izglasalo zaključak da se na dnevni red iduće sjednice stavi točka o pristupanju. Vijećnike je zanimalo i zbog čega Đakova nema na karti za prognozu vremena, koliko će Đakovo dobiti od dvije milijarde eura za oporavak Slavonije. Na potonje pitanje gradonačelnik je odgovorio kako je Grad uputio niz projekata koji su u različitim fazama realizacije.

 

 

Postavljeno je i pitanje o poznatom Fondu za dječji osmijeh u kome su ranijih godina završavala sredstva ostvarena na humanitarnoj akciji "Dobro je činiti dobro".    -Iznenadio sam se kad sam vidio da to nije zaklada Grada Đakova nego udruga građana, fizičkih osoba, koje je predsjednik Zoran Vinković. Nije mi poznato kako su se sredstva trošila i kome su dalje isplaćivana. I ubuduće ćemo organizirati humanitarnu akciju "Dobro je činiti dobro", jer smatram da je potrebna, ali se prikupljena novčana sredstva sigurno neće uplaćivati na privatne račune. Na dnevnom redu našlo se i određivanje nerazvrstanih cesta u k.o. Đakovo i k.o. Selci Đakovački, određene su i pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Đakova, a donesena je i izmjena Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Đakova. Gradonačelnik Marin Mandarić podnio je izvješće o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2017. godine.

Grad Đakovo

Grad Đakovo

Web stranica: www.djakovo.hr E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript