In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Sazvana 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova

Ocijeni članak
(0 glasova)
R E P U B L I K A H R V A T S K A
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
G R A D Đ A K O V O
GRADSKO VIJEĆE
P R E D S J E D N I K
KLASA: 021-01/17- 01/6
UR BROJ: 2121/01-01- 01-17- 1
Đakovo, 31. kolovoz 2017.g.
Temeljem članka 35. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Đakova (Službeni
glasnik Grada Đakova, broj 6/09. i 3/13.)

S A Z I V A M

2. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐAKOVA

za

7. (ČETVRTAK) RUJNA 2017. GODINE U 9,00 sati
u velikoj vijećnici Grada Đakova, Trg dr. Franje Tuđmana 4.

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D:

1. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE
2. AKTUALNI SAT – PITANJA I PRIJEDLOZI
3. USVAJANJE ZAPISNIKA 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA
GRADA ĐAKOVA ODRŽANE 16. LIPNJA 2017. GODINE
4. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA:
A) ODBORA ZA STATUTARNO-PRAVNA PITANJA
B) ODBORA ZA FINANCIJE I GOSPODARSTVO
C) ODBORA ZA PREDSTAVKE, PRITUŽBE I PRIJEDLOGE GRAĐANA
D) ODBORA ZA ODREĐIVANJE IMENA ULICA I TRGOVA
E) GRADSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH
NEPOGODA
F) GRADSKOG ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
G) 2 ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA KULTURU
H) PREDSTAVNIKA GRADA U POVJERENSTVO ZA DODJELU ZAKUPA NA
POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
I) PREDSTAVNIKA GRADA U POVJERENSTVO ZA DODJELU ZAKUPA NA
POLJOPRIVREDNOME ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE
KOJE NIJE U FUNKCIJI PROIZVODNJE ILI JE OBRASLO VIŠEGODIŠNJIM
RASLINJEM I VRIJEDNOST DRVNE MASE
J) POVJERENSTVA ZA RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U
VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA
(prijedlog Odbora za izbor i imenovanje će biti vijećnicima uručen na sjednici)
5. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ĐAKOVA ZA 2017.
GODINU

6. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI PRORAČUNA GRADA ĐAKOVA ZA 2016.
GODINU
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA
REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U
GRADSKOM VIJEĆU GRADA ĐAKOVA ZA 2017. GODINU
8. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU MJERILA SUDJELOVANJA RODITELJA –
KORISNIKA USLUGA U CIJENI PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA I JASLICA U
DJEČJEM VRTIĆU ĐAKOVO
9. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I NAČINU NAPLATE
PARKIRANJA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA
10. PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA
PODRUČJE GRADA ĐAKOVA ZA 2017. GODINU
11. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA IZBOR ČLANOVA I
ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH GRADA ĐAKOVA
Molimo nazočnost sjednici, a eventualne spriječenosti opravdati na telefon broj
840-444 pročelniku Ureda gradonačelnika.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Pavo Cindrić, dipl.iur.
Grad Đakovo

Grad Đakovo

Web stranica: www.djakovo.hr E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript