In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Sazvana 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova

Ocijeni članak
(0 glasova)

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

G R A D   Đ A K O V O

GRADSKO VIJEĆE

P R E D S J E D N I K

KLASA: 021-01/17-01/1

UR BROJ:  2121/01-01-01-17-1

Đakovo, 13. ožujka 2017.g.

 

Temeljem članka 35. Poslovnika o radu  Gradskog vijeća Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/09.  i 3/13.)

 

S A Z I V A M

26. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐAKOVA

za

20. (ponedjeljak) OŽUJKA 2017. GODINE U 9,00 sati

u velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Đakova, Trg dr. Franje Tuđmana 4.

Za sjednicu predlažem slijedeći

 

D N E V N I   R E D:

 1. AKTUALNI SAT – PITANJA I PRIJEDLOZI

 2. USVAJANJE ZAPISNIKA 24. i 25.  SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐAKOVA ODRŽANE 21. STUDENOGA i 22. PROSINCA 2016. GODINE

 3. PRIJEDLOG:

a) GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENU PRORAČUNA GRADA ĐAKOVA ZA 2016. GODINU

b) ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA ĐAKOVA ZA 2016. GODINU

c) ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU ĐAKOVU ZA 2016. GODINU

d) ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA USTANOVA U KULTURI ZA 2016. GODINU KOJIMA JE GRAD ĐAKOVO OSNIVAČ

e) ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU I OSTVARIVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA ZA 2016. GODINU

f) ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O REALIZACIJI PROGRAMA U DJELATNOSTI PREDŠKOLSKOG ODGOJA, KULTURE, TEHNIČKE KULTURE, SUFINANCIRANJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD ĐAKOVO, UDRUGA INVALIDA I HUMANITARNIH UDRUGA TE UDRUGA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA ZA 2016. GODINU

4. PRIJEDLOG STATUTARNE ODLUKE O IZMJENI STATUTA GRADA ĐAKOVA

5. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI  JAVNIH  PRIZNANJA GRADA ĐAKOVA ZA 2017. GODINU

6. PRIJEDLOG

a) ODLUKE O PRIJENOSU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA U VLASNIŠTVO ĐAKOVAČKOM VODOVODU D.O.O. ĐAKOVO

b) ODLUKE O PRIJENOSU NEKRETNINA U VLASNIŠTVO CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB ĐAKOVO

7. PRIJEDLOG:

a) ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI UNIVERZALU D.O.O., ĐAKOVO NA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT UREĐENJA I REKONSTRUKCIJE OKOLIŠA I STAZA NA MJESNOM GROBLJU U IVANOVCIMA ĐAKOVAČKIM, U OKVIRU PODMJERE 7.4. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“ ZA TIP OPERACIJE 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU „ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

b) ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI  NA PROVEDBU ULAGANJA U PROJEKT  IZGRADNJE DJEČJEG IGRALIŠTA U SELCIMA ĐAKOVAČKIM, U OKVIRU PODMJERE 7.4. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“ ZA TIP OPERACIJE 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU „ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

8. PRIJEDLOG:

a) ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU ĐAKOVAČKOG VODOVODA D.O.O. ĐAKOVO ZA 2016. GODINU

b) ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU UNIVERZALA  D.O.O. ĐAKOVO ZA 2016. GODINU

c) ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU PODUZETNIČKOG CENTRA CITA D.O.O. ĐAKOVO ZA 2016. GODINU

9. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POKRETANJU INICIJATIVE ZA OSNIVANJE NASELJA POD NAZIVOM  PISAK ĐAKOVAČKI

10.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA ORGANIZACIJSKOG ODBORA O PROGRAMU I FINANCIJSKOM PLANU 51. ĐAKOVAČKIH VEZOVA

Molimo nazočnost sjednici, a eventualne spriječenosti opravdati na telefon broj

840-444 tajniku Grada.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Goran Soldo, mag. oec.

Grad Đakovo

Grad Đakovo

Web stranica: www.djakovo.hr E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript