In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

24. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐAKOVA

Ocijeni članak
(0 glasova)
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA
G R A D Đ A K O V O
GRADSKO VIJEĆE
P R E D S J E D N I K
KLASA: 021-01/16-01/8
UR BROJ: 2121/01-01-01-16-1
Đakovo, 14. studeni 2016.g.
  Temeljem članka 35. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, broj 6/09. i 3/13.)
  S A Z I V A M
24. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐAKOVA
za 21. (ponedjeljak) STUDENOGA 2016. GODINE U 10,00 sati
u velikoj vijećnici Gradskog vijeća Grada Đakova, Trg dr. Franje Tuđmana 4.
Za sjednicu predlažem slijedeći
  D N E V N I   R E D:
1. AKTUALNI SAT – PITANJA I PRIJEDLOZI
2. USVAJANJE ZAPISNIKA 23. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ĐAKOVA ODRŽANE 12. RUJNA 2016. GODINE
3.  PRIJEDLOG:
 1. REBALANSA PRORAČUNA GRADA ĐAKOVA ZA 2016. GODINU
 2. IZMJENE I DOPUNE PROJEKCIJE PRORAČUNA GRADA ĐAKOVA ZA 2016., 2017. I 2018. GODINU
 3. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ĐAKOVA ZA 2016., 2017. I 2018. GODINU
 4. IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA ĐAKOVA ZA 2016. GODINU
 5. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA U 2016. GODINI
4.  PRIJEDLOG:
 1. PRORAČUNA GRADA ĐAKOVA ZA 2017. GODINU
 2. PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ĐAKOVA ZA 2017., 2018. I 2019. GODINU
 3. PROJEKCIJE PRORAČUNA GRADA ĐAKOVA ZA 2017., 2018. I 2019.   GODINU
 4. ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA ĐAKOVA ZA 2017. GODINU
 5. ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA ĐAKOVA ZA 2017. GODINU
 6. PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU ĐAKOVU ZA 2017. GODINU
 7. PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA ĐAKOVA ZA 2017. GODINU
 8. PROGRAMA RAZVOJA I POTICANJA POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA GRADA ĐAKOVA ZA 2017. GODINU
 9. PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA ZA 2017. GODINU
 10. PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA U 2017. GODINI
 11. PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA ZA 2017. GODINU
 12. PROGRAMA SUFINANCIRANJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI UDRUGA OD INTERESA ZA GRAD ĐAKOVO TIJEKOM 2017. GODINE
 13. PROGRAMA SUFINANCIRANJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA TIJEKOM 2017. GODINE
 14. PROGRAMA SUFINANCIRANJA PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI UDRUGA INVALIDA I HUMANITARNIH UDRUGA NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA TIJEKOM 2017. GODINE
 15. ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU GODIŠNJEG PLANA I IZVEDBENOG PROGRAMA RADA DJEČJEG VRTIĆA ĐAKOVA ZA 2016./17. PEDAGOŠKU GODINU
 16. ODLUKE O SUFINANCIRANJU DJEČJEG VRTIĆA „SUNČEV SJAJ -. NAZARET“ ĐAKOVO U PRORAČUNU GRADA ĐAKOVA ZA 2017. GODINU
      R. ODLUKE O SUFINANCIRANJU DJEČJEG VRTIĆA „ZVRK“ ĐAKOVO U PRORAČUNU GRADA ĐAKOVA ZA 2017. GODINU
 
5. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU „STRATEGIJE GOSPODARSKOG RAZVOJA GRADA ĐAKOVA 2016. – 2020.“
6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ĐAKOVA
7.  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM REDU
8.  PRIJEDLOG:
A) ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH ODJELA
B) ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
C) PRAVILNIKA O KRITERIJIMA I NAČINU PROVOĐENJA OCJENJIVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U GRADSKOJ UPRAVI
 
9. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA U K. O. ĐAKOVO
10.  PRIJEDLOG:
A. ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U 2016. GODINI
B. GODIŠNJEG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA ĐAKOVA U 2017. GODINI
11.  PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA ORGANIZACIJSKOG ODBORA O IZVRŠENJU PROGRAMA I FINANCIJSKOG PLANA 50. ĐAKOVAČKIH VEZOVA
Molimo nazočnost sjednici, a eventualne spriječenosti opravdati na telefon broj
840-444 tajniku Grada.
   PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Goran Soldo, mag. oec.
Grad Đakovo

Grad Đakovo

Web stranica: www.djakovo.hr E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript