In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Odluka o korištenju prostora tijekom izborne promidžbe

Ocijeni članak
(0 glasova)

Na temelju članka 39. Statuta Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova, br. 6/09., 3/12. i 2/13.), članka 4. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đakova (Službeni glasnik Grada Đakova br. 7/09. i 2/10.), članka 2., 9. i 10. Odluke o visini naknade za uporabu javnih površina (Službeni glasnik Grada Đakova br. 6/02., 3/03. i 1/06.), gradonačelnik Grada Đakova donosi

 

 

ODLUKU

o visini naknade za korištenje objekata i javnih površina u vlasništvu Grada Đakova u vrijeme izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski saborI.

 

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade za korištenje objekata i javnih površina u vlasništvu Grada Đakova za održavanje predizbornih aktivnosti političkih stranaka i kandidata grupe birača u vrijeme izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor.

II.

 

Naknada za korištenje Gradske nastavno-sportske dvorane određuje se u iznosu od 2.000,00 kuna i uplaćuje se na računa Poduzetničkog centra Cito d.o.o. Đakovo.

III.

 

Naknada za korištenje dvorane Centra za kulturu određuje se u iznosu 1.000,00 kuna i uplaćuje se na račun Centra za kulturu.

IV.

 

Naknada za korištenje društvenih domova u prigradskim naseljima određuje se u iznosu od 500,00 kuna i uplaćuje se na račun Proračuna Grada Đakova.

Naknada za korištenje pozornice na Trgu dr. F. Tuđmana (ispred zgrade Gradske uprave) određuje se u iznosu od 500,00 kuna i uplaćuje se na račun Proračuna Grada Đakova.

Odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Grada Đakova na zahtjev korisnika izdaje odobrenje za korištenje društvenih domova u prigradskim naseljima i korištenje pozornice.

V.

 

Naknada za korištenje javne površine (štandovi i slično) određuje se kako slijedi:

 

I. zona 30,00 kn/m² dnevno

II. zona 25,00 kn/m² dnevno

III. zona 20,00 kn/m² dnevno

IV. zona 15,00 kn/m² dnevno

Odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Grada Đakova na zahtjev korisnika izdaje odobrenje za korištenje, a naknada se plaća unaprijed za cijelo vrijeme korištenja na račun Proračuna Grada Đakova.

 

 

 

VI.

 

Naknada za postavljanje panoa (plakata) na stupove javne rasvjete određuje se kako slijedi:

 

I . zona 100,00 kn po komadu mjesečno

II. zona 80,00 kn po komadu mjesečno

III. zona 60,00 kn po komadu mjesečno

IV. zona 40,00 kn po komadu mjesečno

Odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Grada Đakova na zahtjev korisnika izdaje odobrenje za korištenje, a naknada se plaća unaprijed za cijelo vrijeme korištenja na račun Proračuna Grada Đakova s tim da se svaki započeti mjesec računa kao cijeli.

 

 

VII.

Ova Odluka ima se objaviti u Službenome glasniku Grada Đakova.

 

R E P U B L I K A H R V A T S K A

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD ĐAKOVO

G r a d o n a č e l n i k

 

KLASA: 013-01/15-01/3

URBROJ: 2121/01-03-01-15-1

Đakovo, 12. listopada 2015. godine.

 

 

G R A D O N A Č E L N I K

 

Zoran Vinković, ing.

 

 

 Grad Đakovo

Grad Đakovo

Web stranica: www.djakovo.hr E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript