In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

Pristup informacijama

Službenik za informiranje Grada Đakova

 

Miroslav Klepo, mag.iur.

tel: 031/840-444

faks: 031/840-426

e-mail: ured.gradonacelnika@djakovo.hr

 

 

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13.) koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički li neki drugi zapis).

Ponovna uporaba znači upotrebu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Gradu Đakovu. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

- na adresu Grad Đakovo

Trg dr. F. Tuđmana 4,

31400 Đakovo

- na broj faksa: 031/840-426

- elektroničkom poštom: ured.gradonacelnika@djakovo.hr

- ili donijeti osobno u pisarnicu Grada.

 

Poveznica:

 

- Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13.)

- Odluka o određivanju službenika za informiranje

- Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama

- Obrazac Zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

- Obrazac Zahtjeva za ponovnu upotrebu informacija